ทำบุญ สุดเท่! นักเรียนเทคนิค แห่บริจาคโลหิตอวัยวะดวงตา

25 มิ.ย. 2562 19:19 น.
กำแพงเพชร- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร รับบริจาคโลหิต ดวงตาอวัยวะ "โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี." ระบุ นักเรียนเทคนิค แห่บริจาคโลหิตอวัยวะดวงตา อิ่มบุญกันสุดเท่

วันอังคาร ที่  25  มิถุนายน  2562  นายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน“โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี.”ประจำปี 2562 ที่หอประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ของ “โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10  ล้านซีซี.” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม โครงการ “ PEA ใส่ใจ   ทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ” ได้เริ่มโครงการฯตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปี 2562

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาโรค เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ครอบครัวของพนักงาน  รวมถึงประชาชนทั่วไป  มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิต ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลประจำจังหวัด เพื่อส่งเสริมการทำความดีของพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นการเพิ่มพูนการมีจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับความร่วมมือ จากเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในการรับบริจาคโลหิต และ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ในด้านเอื้อเฟื้อสถานที่

 

นางนวลจันทร์  แสงอุทัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ขอบคุณรองบังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน โดยเฉพาะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร  ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันนี้ และต้องขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ที่จัด กิจกรรม“โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี.” ประจำปี 2562  ขึ้นมาโดยมีการดำเนินกิจกรรมทั้งประเทศนั้น      จะส่งผลให้สภากาชาดไทย  มีโลหิต  เพื่อมอบให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ  ในการต่อชีวิตของผู้ป่วย  ตามโรงพยาบาลต่างๆ  ทั่วประเทศ  อันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการบริจาคเลือดผ่านโครงการดีๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   ในนามของเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  จึงขอขอบคุณ  ท่านผู้มีเกียรติทุกๆ  ท่าน ไว้  ณ  โอกาสนี้  และขอให้กุศลผลบุญที่ทุกท่านได้กระทำ  จงบังเกิดความปิติ  เปี่ยมสุข   มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแก่ทุกท่าน  อันเป็นผลจากการให้  โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ  ในครั้งนี้

ขณะที่บรรยากาศของการบริจาคโลหิตในวันนี้ มีความคึกคักเป็นพิเศษ นักศึกษาอาชีวะวิทยาลัยเทคนิคทั้งชายและหญิง ต่างเข้าคิวต่อแถวตรวจสุขภาพรับอุปกรณ์การบริจาคโลหิตกันด้วยบรรยากาศยิ้มแย้มแจ่มใส ท่ามกลางการดูแลของคณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้ให้ข้อแนะนำความรู้ประโยชน์ของการบริจาคโลหิต ด้วยความเข้าใจ และเป็นกันเองส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาผ่อนคลายความกังวล ในการบริจาคโลหิตครั้งแรก นอกจากนี้ข้าราชการพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่างก็สวมเสื้อสีเหลืองเข้าคิวบริจาคโลหิตกันอย่างคึกคัก และในวันนี้นอกจากได้ปริมาณของโลหิตจำนวนหลายพัน ซีซี แล้ว ยังได้รับการบริจาคดวงตาจำนวน 42 รายและอวัยวะจำนวน 43 ราย จากการสอบถามผู้บริจาค ได้ใจความว่าต้องการที่จะทำบุญและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก สามารถต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้ด้วยความภาคภูมิใจ

คุณภาพชีวิต