กต.ส่งมอบ"ห้องสมุดอาเซียน"แห่งที่44

13 ก.ค. 2561 13:50 น.
กต. ส่งมอบ "ห้องสมุดอาเซียน"แห่งที่ 44 ให้ ร.ร.อนุบาลวัดพระโต จ.ศรีสะเกษ"ชัยสิริ อนะมาน" ที่ปรึกษา รมว.กต. เผยเป็นการเตรียมพร้อมให้เด็ก-เยาวชน-คนไทย จะเป็นเจ้าภาพอาเซียนใน ปี 2562

          วันนี้ (13 ก.ค. 2561) นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน และการแสดงบนเวที

 

 

 

 

           นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า โครงการห้องสมุดอาเซียน 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เป็นหนึ่งในโครงการการสร้างความตะหนักรู้ที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า

 

          พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน ปัจจุบันกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศแล้วจำนวน 43 แห่ง ใน 43 จังหวัด และโรงเรียนอนุบาลวัดพระโตเป็นโรงเรียนที่ 44 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน

 

 

 

        ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวอีกว่า กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติ มีหนึ่งภารกิจสำคัญคือ การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับสังคมไทยอย่างกว้างขวาง ซึ่งโครงการห้องสมุดอาเซียน ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของประชาชนไทย และเยาวชนไทยทั่วประเทศให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ การเป็นประธานอาเซียนไทยในปี 2562 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบทุก 10 ปี

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์