ผวจ.อุบลฯนำจิตอาสาพัฒนาวัดต่างอำเภอริมฝั่งแม่น้ำโขง

24 มิ.ย. 2562 22:11 น.
จังหวัดอุบลราชธานี - ผวจ.นำข้าราชการ และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวไจ" พัฒนาพื้นที่วัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม

วันที่ 24 มิถุนายน2562 นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอสา“เราทำความดี ด้วยหัวไจ" พัฒนาพื้นที่วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ หมู่ที่ 5  ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  โดยปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  2 แสนตัว ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จำนวน  2 หมื่นต้น และปลูกหญ้าแฝก

สำหรับการกิจกรรม ในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ ข้าราชการ  พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานี  ร่วมกันดำเนินกิจกรรม ตามพระราโชบาย ของ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาพื้นที่วัดป่าศรีแสงธรรม ที่มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ เป็นวัดที่สร้างประโยชน์ด้านพลังงานทดแทน ด้านการศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  และเป็นการปรับสภาพภูมิทัศน์ ในพื้นที่บริเวณวัด ให้สะอาดสวยงาม  และให้การปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทาน   904  วปร เป็นไปตามภารกิจ  มีความต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุด  ตลอดจนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

 

ที่ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  ด้วยทรงมุ่งหวัง ให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดอง สามัคคี  และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562  ยังเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบ ภารกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเพื่อให้เกิดความสามัคคี ประชาชนมีความสุข.

 

คุณภาพชีวิต