"สรพงษ์" ร่วมระดมสมองค้นหาอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นโคราช

24 มิ.ย. 2562 22:00 น.
นครราชสีมา - พี่เอก "สรพงษ์ ชาตรี" ศิลปินแห่งชาติ ร่วมระดมสมอง 32 อำเภอ เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นโคราช ต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมด้วยศาสตร์ถอดรหัส 4 DNA

 

หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2562  ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  ดุจจานุทัศน์ รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานทำพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น “ โครงการสร้างการรับรู้การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมด้วยศาสตร์ 4 DNA เพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืน ” โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้ประกอบการสินค้าโอทอปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 32 อำเภอ จำนวน 600  คน รับฟังการบรรยายเรื่อง “ กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยและการถ่ายทอดแนวคิดการทำงานหรือสร้างสรรค์งานโดยมองรอบด้าน มองอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น ตามหลักการถอดแบบรหัส 4 DNA ได้รับเกียรติจากนายกรีพงษ์  เทียมเศวต หรือ “ สรพงษ์  ชาตรี ” นักแสดงนำชายชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ในฐานะศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ได้มาร่วมกิจกรรมปฏิบัติการระดมสมองของคนโคราชทั้ง 32 อำเภอ ค้นหาอัตลักษณ์ประจำอำเภอ เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการนำไปต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมรวมทั้งสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

นายไชยนันท์  แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจโดยตรงในการนำมิติวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมบริหารทุนวัฒนธรรมไทย โดยนำองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยมาออกแบบสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากทุนวัฒนธรรมดั้งเดิม ตั้งแต่อุตสาหกรรมผลิตและบริการจนถึงวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้าใจในการใช้เสน่ห์แห่งความเป็นไทยอย่างสร้างสรรค์และผลิตงานให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมด้วยการออกแบบสร้างสรรค์อาทิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อการออกแบบสินค้า การออกแบบการส่งเสริมการขายและสามารถดำเนินการให้ผู้ประกอบทำจริงได้ในวาระต่อไปและช่วงเดือนกันยายนจะมีการนำเสนอผลงานในละอำเภอที่กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจการสร้างสรรค์งานอย่างมีเอกลักษณ์ภายใต้รหัสหลักคิด 4 DNA จึงเกิดกิจกรรมระดมสมองและเฟ้นหาแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ประโยชน์นำกลับไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

 

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม