หนุมานบุกเชียงรายทำเซอร์ไพรส์ โรดโชว์มหกรรมOTOPที่โคราช

22 มิ.ย. 2562 16:45 น.
นครราชสีมา - หนุมานบุกโคราช..ยกขบวนสินค้าเด่น-ของดีภาคเหนือจากเชียงราย มาโรดโชว์ให้ช้อป ชิค ชิม เชื่อมโยงกลุ่มตลาดเหนือ-อีสาน ถึง 23 มิถุนายนนี้

นครราชสีมา – วันนี้(22 มิถุนายน 2562) นางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า        จ.นครราชสีมา และ จ.เชียงราย ได้ร่วมกันจัดงาน “เชียงราย OTOP ช้อป ชิค ชิม” มหกรรมสินค้า OTOP ของดี สินค้าเด่นของภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย  ขึ้นที่ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ไปจนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2562  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ทั้ง 2 จังหวัด ต้องการที่จะเพิ่มช่องทางการค้าการตลาดให้กลุ่มผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ OTOP รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์เครือข่ายทางการค้า และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  

ซึ่งงานมหกรรมสินค้า“เชียงราย OTOP ช้อป ชิค ชิม” ที่จัดครั้งนี้  ได้นำการแสดงบางช่วงบางตอนของโขน ชุดรามเกียรติ์ ตอน “ยกรบ” มาสร้างสีสันการเปิดงาน  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ ความประณีตงดงาม และอัตลักษณ์ความเป็นหนึ่งของนาฎศิลป์ไทย ที่ได้ร่วมกันสืบสานไว้ เฉกเช่นสินค้า OTOP พื้นบ้านที่นำมาในครั้งนี้ ล้วนเกิดจากภูมิปัญญาถ่ายทอดสู่รุ่นลูกหลาน  คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแท้ๆ ให้ชาวโคราชและนักท่องเที่ยวได้ช้อป ชิค ชิมกันอย่างเต็มที่ ซึ่งนอกจากจะมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดี สินค้าเด่น จากจังหวัดเชียงรายแล้ว ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีความสวยงามตื่นตาตื่นใจและการแสดงดนตรี (โฟล์คซอง)ให้ได้เพลิดเพลินกันด้วย รวมทั้ง จัดช่วงโปรโมชั่นส่งสินค้าราคาพิเศษ ช่วงนาทีทอง และกิจกรรมเล่มเกมตอบคำถาม ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

 

ถือเป็นการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และเพิ่มการจ้างงานในท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เพิ่มช่องทางการตลาดภายในประเทศ และพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS ที่มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้เห็นผลในทางปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ สร้างความสุขของคนไทยและสังคมให้มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันในระบบเศรษฐกิจได้  โดยนำผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 50 ราย มาออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในระดับภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมา ไปจนถึงวันที่ 23 มิถุนายนนี้

 

เศรษฐกิจภูมิภาค