พ่อเมืองโคราชระดมสมองเตรียมพร้อมจัดThailand biennale Korat 2020

20 มิ.ย. 2562 13:05 น.
นครราชสีมา - ผู้ว่าฯโคราช  ระดมสมองเตรียมความพร้อมเปิดเวทีแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 2 หลังกระทรวงวัฒนธรรม คัดเลือกให้โคราช เป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand biennale Korat 2020 รองรับกิจกรรมของศิลปินจากทั่วโลก

นครราชสีมา-วันนี้ (20 มิถุนายน 2562) นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จังหวัดนครราชสีมาได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นสถานที่จัดงาน Thailand biennale Korat 2020 รองรับกิจกรรมของศิลปินจากทั่วโลก ที่มาร่วมแสดงผลงานศิลปะ ในช่วงเวลาเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564  ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างคัดเลือกมัณฑนากร และศิลปินที่จะนำผลงานมาจัดแสดงในงานศิลปะ ที่บริเวณ ถ.ธนะรัชต์ เส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่     อ.ปากช่อง และในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา  ซึ่งทางจังหวัดฯ ได้นำเสนอสถานที่อื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึง งานศิลปะพร้อมกันด้วย  อาทิ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว และ ปราสาทหินพิมาย  

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่ามีส่วนสำคัญที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และดำเนินงานศิลปะประจำท้องถิ่น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมผลงานของศิลปินแห่งชาติระดับสากล เพราะหากนักท่องเที่ยวกระจายไปพักตามท้องถิ่นต่างๆ ก็จะมีโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ชื่นชมงานศิลปะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ และรู้สึกได้ว่า เมืองโคราชเป็นเมืองแห่งศิลปะอย่างแท้จริง  ซึ่งคาดว่า ภายในเดือนมิถุนายนนี้ น่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบงาน ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด

 

ส่วนการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์งานประติมากรรมประจำท้องถิ่น”  กิจกรรมเมืองศิลปะและวัฒนธรรม (ART and Culture) สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่จัดขึ้นที่โรงแรมสบายโฮเทล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (19 มิถุนายน 2562)  ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ,ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 32 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 334 แห่ง จำนวน 664 คน เข้าร่วมฟังการชี้แจงให้ความรู้และทำความเข้าใจจากนายวัชวิชย์  สุขวัฒนาภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดฯ เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณดำเนินการค้นหาอัตลักษณ์ประจำถิ่น นำไปสู่การออกแบบด้านประติมากรรม รวมถึง การให้ความรู้เรื่องประติมากรรมกับชุมชน จากนายศราวุธ  ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) , นายบุญเกิด  ศรีสุขา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยารัฐ  จุลสุคนธ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.) นั้น เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand biennale Korat 2020 ให้กับคนในพื้นที่

 

โดยนำรูปแบบการดำเนินการของจังหวัดกระบี่ ที่เป็นเจ้าภาพครั้งแรกมาเป็นแบบอย่าง ถอดบทเรียนออกมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงานให้ดีขึ้น  ทั้งเรื่องพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ ที่จะต้องรวบรวมอยู่ในแหล่งเดียวกัน หรือตั้งไม่ห่างไกลกันมากนัก  รวมถึง ต้องเตรียมพร้อมการบริการไกด์ท้องถิ่นเข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานศิลปะให้แก่นักท่องเที่ยว ส่วนการแสวงหาพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงาน ตอนนี้ได้ อปท.เข้ามาช่วยกำกับดูแล เพื่อกำหนดจัดแสดงผลงานศิลปะได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าผลงานศิลปะจะชำรุดเสียหายจนไม่สามารถแสดงต่อไปได้ แต่ในขณะเดียวกัน ต้องเข้ามาช่วยดูแลรักษาให้จัดแสดงผลงานได้นานที่สุด เพื่อนำไปสู่การสร้างเมืองโคราชให้เป็นเมืองแห่งศิลปะที่แท้จริง ซึ่งล่าสุด ภาครัฐได้สนับสนุนงบจัดงาน ประมาณ 40 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในระหว่างเสนอของบประมาณ คาดว่า       จะมีข้อสรุปเบื้องต้นในเร็วๆนี้   ผวจ.นครราชสีมา กล่าว.

/////////////////////////

ของดีชุมชน