กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดเฮอีกครั้งเมื่อศาลยกฟ้องกรณีชุมนุมและข่มขืนใจ

18 มิ.ย. 2562 16:49 น.
จ.เลย ที่ศาลจังหวัดเลยพิพากษาคดี ส.อบต.เขาหลวง ยืนฟ้องกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด 7 คน ข้อกล่าวหาชุมนุมและข่มขืนใจ พิพากษายกฟ้อง

 

เมื่อเวลา  09.30 น.วันที่ 18 มิ.ย.2562  ณ  ศาลจังหวัดเลย อ.เมืองเลย จ.เลย   กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้านของ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย  กว่า 50 คน นำโดยนายสมัย ภักมี , นางพรทิพย์ พลหงชัย  นายสุระพันธุ์ รุจิไชยวัฒน์  แกนนำกลุ่มฯเข้ารับฟังคำพิพากษาจากศาลอุทธรณ์  นางพรทิพย์ หงชัย 1 ในแกนนำกลุ่ม กล่าวว่า คดีในวันนี้เกิดขึ้นคราวการประชุมสภา อบต.เขาหลวง เกี่ยวกับการขอต่ออายุสัมปทานเหมืองแร่ทองคำ มีกลุ่มฯนับร้อยคนไปร่วมรับฟังที่ลานหน้าที่ว่าการ อบต.เขาหลวง มีการปราศรัยถึงข้อดี-ข้อเสียของเหมืองทองคำ ทั้งร้องเพลง  ซึ่งแต่ละครั้งก็จะเข้าไปรับฟังการประชุมสภาฯอยู่แล้ว

 

ต่อมาได้มีสมาชิก อบต.เขาหลวง 16 คน   ยืนฟ้องกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด 7 คน  จำนวน 3 ข้อกล่าวหา    วันนี้เป็นข้อกล่าวหาที 3 ซึ่งในชั้นศาลชั้นต้นไปพิพากษายกฟ้องมาแล้ว  วันนี้มาขึ้นศาลอุทธรณ์  เพราะเขายื่นอุทธรณ์ต่อ  สำหรับจำนวนคดีที่ทั้งทางเหมืองทองและจากสมาชิก สภา อบต.เขาหลวงยื่นฟ้องชาวบ้านกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดมีกว่า 20  คดีด้วยกัน ขณะนี้ยังคงเหลือคดีค้างยังไม่จบ 3 คดีรวมกับคดีในวันนี้ด้วย   

 

นายบดินทร์  สมบัติดี  ทนายความว่าความให้กับกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิด  กล่าวว่า  ทางศาลใช้เวลาพิจารณาคดีดีงกล่าวเกือบ 1 ชม. ก็พิพากษาลงมาได้ โดยทางศาลจังหวัดเลยได้พิจารณาคดี 2 ข้อกล่าวหาที่ถูกสมาชิก สภ.อบต.เขาหลวงฯเป็นโจทก์ ได้แก่  ว่าด้วยข้อกลาวหาที่ 1  พ.ร.บ.ชุมนุม ศาลพิจารณาว่า  เป็นอัตราโทษไม่ถึงที่กฎหมายกำหนด  จึงไม่มีการวินิจฉัยเรื่องการชุมนุม   จึงยกฟ้องไม่รับและห้ามอุทธรณ์  

 

 สวนข้อกล่าวหาที่ 2 คือ  ข่มขืนใจที่มีฝ่ายโจทก์อุทธรณ์ว่ามีผู้เสียหายคนหนึ่งทีนั่งอยู่และได้ยินจากการใช้โทรโข่งของกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดคนหนึ่งพูดว่า”หากวันนี้ไม่ เลื่อนหรือปิดการประชุมจะไม่รับรองความปลอดภัย”   เรื่องนี้ที่ชุมนุมได้ยินเพียงการปราศรัยถึงผลกระทบจากการดำเนินการของเหมืองแร่ทองคำ  และพยานหลักฐานไม่เพียงพอไม่สมบูรณ์ เพราะว่ามีเพียงผู้เสียหาบ 1 คน ที่กล่าวว่าได้ยินคำพูดดังกล่าว ฯ   

 

โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในวันนี้ กล่าวว่า ไม่ได้ยินคำพูดนั้น  ได้ฟังเพียงการปราศรัยถึงปัญหาและผลกระทบจากการดำเนินการของเหมืองแร่ทองคำ เท่านั้น  เมื่อพยานและหลักฐานไม่เพียงพอจึงพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคือให้ยกฟ้อง  และทางเจ้าหน้าทีตำรวจทีไปดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยก็ไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใด  ๆ  ด้วย   ศาลจึงยกฟ้องทั้ง 2 ข้อกล่าวหา  

 

คุณภาพชีวิต