โคราชยังแล้ง ชาวนา 6 อำเภอขุดเจาะบาดาลเพื่อสูบน้ำเข้านา

18 มิ.ย. 2562 13:20 น.
นครราชสีมา - โคราชยังประสบปัญหาภัยแล้ง 6 อำเภอ ชาวบ้านต้องจ้างช่างขุดเจาะน้ำบาดาล เพื่อสูบน้ำเข้านา ขณะที่ ปภ.เร่งส่งรถบรรทุกน้ำแจกประชาชนใช้อุปโภคบริโภคให้พ้นวิกฤต

นครราชสีมา วันที่ 18 มิถุนายน 2562  หลังจากในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ได้ประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงนานหลายสัปดาห์ส่งผลทำให้ชาวนาได้รับผลกระทบ ข้าวนาปีที่กำลังเจริญเติบโตเริ่มเหี่ยวเฉาเตรียมที่จะยืนต้นตาย

 

นายแพง พันธ์สำโรง อายุ 73 ปี ชาวนาหมู่ที่ 8 บ้านดอนหัน ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา บอกว่า ในปีนี้ตนเองลงทุนปลูกข้าวนาปี ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ จำนวน 80 ไร่ โดยข้าวที่ปลูกไว้กำลังเจริญเติบโต ได้ประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงนาน ทำให้ต้นข้าวขาดน้ำ ใบแห้ง เริ่มเหี่ยวเฉาตาย ตนเองจึงได้ลงทุนว่าจ้างช่างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล มาขุดเจาะน้ำบาดาล บริเวณกลางทุ่งนา ลึก 60 เมตร เป็นเงิน จำนวน 2 หมื่นบาท

โดยขุดเจาะ จำนวน 2 บ่อ เป็นเงิน 4 หมื่นบาท เพื่อสูบน้ำบาดาลมาพักน้ำไว้ในบ่อดินเพื่อลดความเป็นกรดเป็นด่าง และลดความเค็มของน้ำ หลังจากนั้น จึงได้สูบน้ำเข้าที่นา เพื่อไม่ให้ต้นข้าวเหี่ยวเฉาตาย นับว่าในปีนี้ เป็นปีที่ฝนทิ้งช่วงนานกว่าทุกปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็ตาม แต่ปริมาณน้ำฝนตกมาไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ทำให้ชาวนาจำเป็นต้องหาวิธีเอาตัวรอดโดยไม่รอคอยน้ำฝน ส่งผลให้การทำนาปลูกข้าวในปีนี้ มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมากกว่าเท่าตัว ชาวนาหลายรายได้รับความเดือดร้อนอย่างมากอยู่ในขณะนี้

ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา รายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.นครราชสีมาขณะนี้ ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 6 อำเภอ 8 ตำบล 15 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย 2 หมู่บ้าน ใน ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา, 2 หมู่บ้าน ใน ต.หนองมะนาว อ.คง, 3 หมู่บ้าน ใน ต.ขามเฒ่า และ ต.มะค่า อ.โนนสูง, 2 หมู่บ้าน ใน ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย, 2 หมู่บ้าน ใน ต.ธงชัยเหนือ และ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย และ 4 หมู่บ้าน ใน ต.คลองเมือง อ.จักราช ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดนครราชสีมา ได้ระดมหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ปภ.จังหวัดนครราชสีมา เร่งนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง.

คุณภาพชีวิต