ชัยภูมิต่อยอดเปิดศูนย์จำหน่ายทุเรียนโอโซนรับนักท่องเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวบานคึกคัก

17 มิ.ย. 2562 19:07 น.
ชัยภูมิ - เดินหน้าต่อยอดสร้างรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ให้ต่อเนื่องมากขึ้น ในช่วงต้อนรับนักท่องเที่ยวแห่ชมทุ่งดอกระบานปีนี้เริ่มคึกคัก ทั้งคอทุเรียนแห่ชม ชิม ช็อป แชะ เลือกซื้อ"ทุเรียนโอโซนและสินค้าเกษตรคุณภาพดีเมืองพญาแล"ยอดขายในปีนี้สุดคึกคัก หลังรสชาติถูกใจผู้บริโภคเป็นจุดเด่นขายความเป็นโอโซนบริสุทธิ์ ที่มีไม่เหมือนทุเรียนจากที่อื่นๆในทั่วประเทศ จนในปัจจุบันกลายเป็นจุดขายเด่น เพราะคนที่ต้องการชิม ต้องพากันแห่สั่งจองคาสวนรอชิมกันนานข้ามปีกันเลยทีเดียวใสนปีนี้สุดคึกคักกว่าทุกปีต่อเนื่อง!

วันที่  17 มิ.ย. 2562  ขณะที่จ.ชัยภูมิ นายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าการเกษตรคุณภาพขึ้นชื่อ โดยเฉพาะผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนโอโซนของจ.ชัยภูมิ ที่มีผู้บริโภคต้องรอคิวสั่งจองกันไว้คาต้นกันข้ามปีเลยทีเดียว ซึ่งในพื้นที่สั่งเสริมการปลูกทุเรียนโอโซนของจ.ชัยภูมิ ยังมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคในปัจจุบันอีกจำนวนมาก และเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในแต่ละปีหลายแสนคน ในช่วงต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานในปี 2562 นี้ ที่ดอกกระเจียวจะบานให้ชมจากนี้ไปเพียงช่วง 3 เดือน ระหว่าง มิ.ย.-ส.ค.ของทุกปี ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อติดอันดับมีให้ชมแห่งเดียวในโลก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวติด 10 อันดับ 10 แห่งที่ต้องไปให้ได้ของประเทศไทยในปัจจุบันอีกด้วย

ซึ่งในปีนี้จ.ชัยภูมิ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดเปิดเป็นศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าการเกษตร และทุเรียนโอโซน ขึ้นที่บริเวณทางสามแยก ก่อนเป็นทางขึ้นไปเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวบาน ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และยังได้มีการจัดเสวนา “ทุเรียนโอโซนและสินค้าเกษตรคุณภาพดีเมืองพญาแล” เพื่อรอต้นรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและชาวต่างชาติ ได้มีแวะมาเลือกซื้อ ชม ชิม ช็อป แชะ อย่างคึกคักกว่าทุกปีอีกด้วย

โดยนางธัญธิตา  ศรีสุระ เกษตรจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดเสวนาและการแสดงสินค้าทางการเกษตรเพื่อรแองรับการท่องเที่ยวทุ่งดอกระเจียวบานที่จ.ชัยภูมิ เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเกิดการกระจายรายได้ และเกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น โดยในปีนี้เป้าหมายหลักเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทุเรียนโอโซนและสินค้าเกษตรและการแปรรูปของอำเภอเทพสถิตและจากอำภอต่างๆในจังหวัดชัยภูมิ ที่มีผลิตภัณฑ์เด่นๆ หลากหลาย อาทิเช่น ส้มโออำเภอบ้านแท่น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ กล้วยหอมทอง มะม่วงน้ำดอกไม้จากอำเภอหนองบัวแดง ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากอำเภอบ้านเขว้า เสื่อกกจากอำเภอเนินสง่า พืชผัก ข้าวอินทรีย์จากอำเภอเมือง อำเภอซับใหญ่ อำเภอหนองบัวระเหว และหลากหลายผลิตภัณฑ์จาก 16 อำเภอ ของจังหวัดชัยภูมิให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้แวะชม ชิม ช็อป แชะ ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ณ บริเวณสามแยกทางขึ้นอุทยานป่าหินงาม ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมการจัดงานแสดงสินค้าทางการเกษตรที่เป็นสุดยอดขึ้นชื่อของจ.ชัยภูมิในครั้งนี้ด้วยทั้งหมด  โดยเฉพาะทุเรียนโอโซนของอำเภอเทพสถิตที่ปลูกอยู่ในขณะนี้และเริ่มมีผลผลิตออกมาในเฉพาะช่วงนี้กว่า 300 ไร่ ซึ่งก็จะมีให้ชิมเพียงตั้งแต่ช่วงเดือนมิ.ย.-ส.ค.เท่านั้น ซึ่งจะตรงกับช่วงดอกกระเจียวบานด้วยกันพอดีเป็นประจำทุกปี ที่ผู้บริโภคที่ชื่นชอบถึงรสชาติของทุเรียนโอโซนของจ.ชัยภูมิ ต้องมีการสั่งจองกันข้ามปี เมื่อถึงเวลามาเที่ยวเทศกาลดอกกระเจียวบานก็จะมาเที่ยวชมและแวะซื้อไปรับประทานกันต่อเนื่องมากขึ้นทุกปี

ซึ่งเอกลักษณ์จุดเด่นของทุเรียนโอโซน คือในสภาพพื้นที่ปลูกที่มีแห่งเดียวในจ.ชัยภูมิ ที่เป็นภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางกว่า 800 เมตร ขึ้นไป ที่จะมีโอโซนมีอากาศอันบริสุทธิ์ สดชื่น เสมือนโอโซนจากธรรมชาติ ที่ส่งผลให้รสชาติของทุเรียน จึงได้ชื่อว่า “ทุเรียนโอโซน”  ซึ่งก็จะมีเอกลักษณ์เด่นคือ รสชาติหวาน มันกรอบ อร่อย กลิ่นไม่แรงเหมือนทุเรียนที่อื่นๆในทั่วประเทศ และผลผลิตออกหลังจากทุเรียนจากภาคตะวันออก/ใต้ ทำให้ไม่มีปัญหาด้านการตลาด ต้องไปแข่งขันกับใครซึ่งในทุกๆ ปี ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากช่วงทุเรียนให้ผลผลิตเป็นช่วงเดียวกับที่นักท่องเที่ยวขึ้นมาชมความงามของดอกกระเจียว ผาสุดแผ่นดิน และสวนหินล้านปี ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

เมื่อเดินทางกลับก็สามารถมาเลือกชม ชิม ช็อป ทุเรียนโอโซน ที่ปัจจุบันราคาก็ไม่แพงหากใครที่มาซื้อทุเรียนโอโซนที่มีในศูนย์จำหน่ายทางขึ้นทุ่งดอกระเจียวบาน ในราคาไม่แพงเพียง กิโลกรัมละ 150 บาท หากเป็นในท้องตลาดทั่วไปก็จะมีราคาจำหน่ายโดยรวมในปัจจุบันไม่เกิน 180 บาท/กก. และยังมีสินค้าอื่นๆของอำเภอเทพสถิต และสินค้าเกษตรและแปรรูปของต่างๆในจังหวัดชัยภูมิ กลับไปเป็นของฝากญาติๆได้อีกเป็นจำนวนมากด้วย

โดยการต่อยอดผลผลิตทุเรียนโอโซน ที่ยังมีการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งมี นายมาโนช รูปสมดี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุเรียน และพืชสวน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา , นายสมชาย เบียดนอก เจ้าของสวนทุเรียนเทพยินดี ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ , นายเมี้ยน ประจิตร (ลุงเมี้ยน) ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องการปลูกทุเรียน อ.เทพสถิต ,นายบุญพร้อม วงศ์สา หัวหน้ากลุ่มอารักพืช สนง.เกษตรจังหวัดชัยภูมิ และนายโพยม ศรวิชัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดชัยภูมิ 

ซึ่ง“เวทีเสวนาในครั้งนี้ ได้พูดถึงประเด็นสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน และมาตรฐาน GAP จ.ชัยภูมิ ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนให้สามารถผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสามารถเชื่อมโยงการตลาดได้  และที่สำคัญความรับผิดชอบปัญหาเรื่องการเก็บทุเรียนต้องเป็นทุเรียนที่ไม่อ่อน ที่จะต้องสุกให้คุณภาพเนื้อทุเรียนที่ออกมาดีทุกลูกด้วย รวมทั้งสินค้าทางการเกษตรอื่นๆที่ต้องมีคุณภาพด้วยเช่นกัน” นางธัญธิตา กล่าวทิ้งท้าย

ของดีชุมชน