พบพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ใน 2 อำเภอ-ผู้ป่วยไข้เลือดออกพุ่ง 2144 คน

17 มิ.ย. 2562 12:50 น.
นครราชสีมา - สาธารณสุขโคราช  ระบุ ปีนี้ไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่จังหวัด ร่วม 2100 คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 รายขณะที่โรคพิษสุนัขบ้า พบสัตว์พาหะนำเชื้อใน 4 อำเภอ และมีผู้สัมผัสสัตว์พาหะไปแล้ว 45 คน  ขอให้ชาวโคราชทุกพื้นที่เฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ

              นครราชสีมา-วันนี้ (17มิถุนายน 2562)  นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้มีจำนวนยุงลายเพิ่มมากขึ้น เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยมากกว่าทุกปีเพราะเป็นพื้นที่ร้อนชื้น ซึ่งสาเหตุที่พบอัตราการป่วยมากในปีนี้ เนื่องมาจากยังมีเชื้อไวรัสเดงกีที่อยู่ในธรรมชาติ   ในปีจึงพบมากขึ้นและมีโอกาสติดเชื้อครั้งที่ 2      ซึ่งทำให้มีอาการรุนแรงได้

 

             โดยสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศ  กรมควบคุมโรค ระบุว่า ยอดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562  มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 26,430 ราย เสียชีวิต 41 ราย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือป่วยสูงสุด ถัดมาคือภาคกลาง, ภาคใต้ และภาคเหนือ เมื่อจำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า อายุ 5-14 ปี ป่วยมากสุด รองลงมาคือ 15-34 ปี ,อายุ 35-59 ปี , อายุ 0-4 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ตามลำดับ

 

             ส่วนสำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกที่จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 10 มิถุนายน 2562 พบผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้ว  จำนวน 2,144 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 รายในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว  โดยเพศชายจะป่วยมากกว่าเพศหญิง และกลุ่มผู้ป่วยส่วนใหญ่คือ กลุ่มเด็ก อายุระหว่าง 10-14 ปี จำนวน 572 ราย และอายุ 5-9 ปี จำนวน460 ราย ซึ่งอำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดในจังหวัดฯ มี 10 อำเภอ ได้แก่ คือ อำเภอเสิงสาง สูงเนิน โนนแดง โชคชัย ลำทะเมนชัย หนองบุญมาก วังน้ำเขียว ขามทะเลสอ สีดา และอำเภอครบุรี

 

             โดยสถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดฯ มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จึงขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย หากพบผู้ป่วยมีไข้สูงลอย 2 วันไม่ลด ให้รีบพบแพทย์ ไม่ต้องรอจนมีจ้ำเลือดเพราะจะสายเกินไป และให้หลีกเลี่ยงการรับประทานยาแอสไพริน และยาในกลุ่มเอ็นเสด


             ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าปี 2562 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และการดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 กรมควบคุมโรคได้รับรายงานโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย โดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ใน 2 จังหวัด ได้แก่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

            ขณะที่พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า  แต่พบสัตว์พาหะมีเชื้อพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ 4 อำเภอ จำนวน 6 ตัวอย่าง คืออำเภอเมืองนครราชสีมา  อำเภอบัวลาย อำเภอสีดา และอำเภอบัวใหญ่ อีกทั้งยังพบผู้สัมผัสสัตว์ที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 45 คน ซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบทุกคนแล้วข้อมูล

 

             "อย่างไรก็ตาม  จังหวัดนครราชสีมา ยังถือเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอแนะนำผู้ที่มีสัตว์เลี้ยง อาทิ  สุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด หากถูกสัตว์เหล่านี้กัด ข่วน เลียแผล ควรล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและใส่ยาฆ่าเชื้อทันที  รวมถึง ให้ขังสัตว์ตัวนั้นไว้เพื่อสังเกตอาการ และให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรักษากับฉีดวัคซีนตามกำหนด  โดยขอให้ยึดหลักคาถา “5 ย.” เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ 1. อย่าแหย่ให้สัตว์โมโหเพราะอาจโดนกัดได้  2.อย่าเหยียบหางของสัตว์ 3.อย่าแยกสัตว์ด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบจานข้าวหรืออาหารขณะที่สัตว์กำลังกิน และ 5. อย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักคุ้นเคย เพื่อลดความเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า"นายแพทย์นรินทร์รัชต์  กล่าว

 

คุณภาพชีวิต