ทำบุญตักบาตรศาลหลักเมืองเพื่อสิริมงคล

15 มิ.ย. 2562 15:55 น.
จ.เลย - ศาลพระหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย จ.เลย จัดพิธีทำบุญตักบาตรและทำบุญศาลหลักเมือง

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 15 มิ.ย. 2562 ณ ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ศาลหลักเมืองจังหวัดเลย  อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเลยและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมถึงประชาชนชาวจังหวัดเลย เข้าร่วมในพิธีทำบุญศาลพระหลักเมือง-ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองเลย

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมือง ของประชาชนชาวจังหวัดเลยและเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ของพี่น้องชาวจังหวัดเล นำผู้แขกผู้มีเกียรติร่วมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม

 

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ ภริยา ได้ทำพิธีจุดธูปเทียนเพื่อกราบไหว้ศาลหลักเมือง และศาลเจ้าพ่อกุดป่อง ประกอบพิธีเวียนเทียนแว่นฟ้ารอบศาลหลักเมือง เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลก่อนจะมีพิธีเปิดงาน ประเพณีบุญซำฮะ อย่างเป็นทางการในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้กด้วยนางรำ 21,110 คน    ณ บริเวณแห่งเดียวกันนี้  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมะหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ศิลปะวัฒนธรรม