ป.ป.ช.เมืองดอกลำดวน ขยายผลจิตพอเพียง ต้านทุจริต

14 มิ.ย. 2562 17:45 น.
ศรีสะเกษ- ป.ป.ช.เมืองดอกลำดวน ผนึกกำลังลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียง ต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน

            เวลา 10.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายเมธาศิษฎ์  ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอกันทรลักษ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตและโค้ชสตรองจังหวัดศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน จากหลากหลายสาขาอาชีพ

 

              สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียง ต่อต้านทุจริต ด้วยกรอบสตรองจนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริตและมีวัตถุประสงค์ย่อยเพื่อปลูกฝังสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่ประชาชนในระดับจังหวัด ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจิตสำนึกความอายในการทำทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริตแก่ประชาชนในระดับจังหวัด

 

              รวมทั้งป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนประกอบของประชาชนเพื่อยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชนสังคมและประเทศสืบยาวนาน

 

 

ภาคประชาสังคม