"เดินหน้า" นาแปลงใหญ่ เน้นการตลาดนำการผลิต

14 มิ.ย. 2562 12:20 น.
อุตรดิตถ์ - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดงาน "รณรงค์ส่งเสริมการทํานาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด" ที่ จ.อุตรดิตถ์ เดินหน้าทำการเกษตรแบบ "การตลาดนำการผลิต" มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของภาครัฐและเอกชน

ที่ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด งาน “รณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด” ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้น ภายใต้ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พิธีเปิดเน้นความก้าวหน้าของการทำนาแปลงใหญ่ ที่มุ่งเน้น “การตลาดนำการผลิต” โดย ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ กดโทรศัพท์มือถือเพื่อแจ้งไปยังผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ที่รวมกลุ่มผลิตข้าวคุณภาพ ซึ่งมีโดรนบินมามอบลูกโลกแก่ นายพนม แก้วกุลศรี ตัวแทน Young Smart Farmer เพื่อนำไปส่งมอบแก่ผู้ว่าฯจ.จังหวัดอุตรดิตถ์ นำลูกโลกไปวางยังปลายพีระมิดสามเหลี่ยมคุณภาพข้าวเป็นการยกระดับและบ่งบอกถึงความพร้อมที่เกษตรกรนาแปลงใหญ่ พร้อมและเดินหน้าทำการเกษตรแบบ “การตลาดนำการผลิต”

 

โดยมีหน่วยงานและองค์กรด้านการเกษตรสนับสนุน ให้ความรู้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ภายในงานยังจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน หัวข้อ Mega Farm Enterprise จากส่วนราชการและตัวแทนเกษตรกรต้นแบบ นอกจากนี้ยังจัดแสดงผลผลิตข้าวจากกลุ่มชาวนาของ จ.อุตรดิตถ์ พร้อมเทคโนโลยีทางเกษตรที่ช่วยลดต้นทุน

 

 

นายขจร โนวัฒน์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.อุตรดิตถ์ ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโครงการนาแปลงใหญ่ โดยเฉพาะ จ.อุตรดิตถ์มีการทำนาจำนวนมากและตลอดทั้งปี เช่น สหกรณ์การเกษตรลับแลจำกัด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ตั้งแต่ ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่รวม 4,343 ไร่ เกษตรกร 290 ราย สามารถผลิตข้าวพันธุ์ และเชื่อมโยงกับบริษัทต่างประเทศในการส่งผลิตภัณฑ์ข้าวในรูปแบบแป้งและข้าวกล้อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ มีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนกระทั่งมีผลผลิตจำหน่ายออกสู่ตลาด และให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของภาครัฐและเอกชน