สสจ.เลย จัดโครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน

14 มิ.ย. 2562 12:50 น.
จ.เลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยจัด"โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก


เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 13 มิ.ย. 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นายปรีดา  วารหาร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นประธานจัดกิจกรรม”โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน”  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก   ตามที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ขอความร่วมมือทุกจังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ  “โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน”

 

 เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยได้จัดกิจกรรมหลังจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562  โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นไม้มงคลประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10  และกิจกรรมส่งมอบตำราการแพทย์แผนไทยให้เป็นสมบัติของชาติ  

 

ซึ่งการส่งมอบตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เจ้าของภูมิปัญญาสามารถส่งมอบได้ตลอดทั้งปี 2562 จนถึง เดือนตุลาคม 2563  ทั้งนี้เจ้าของภูมิปัญญาที่ส่งมอบตำรายาคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน  จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อไป  

 

สำหรับผู้ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบตำรายาคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน     ในวันนี้ ได้แก่ สื่อมวลชนจังหวัดเลย  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสจ.เลย  และแพทย์แผนไทยจากหน่วยบริการจังหวัดเลย  จึงมีพิธีรับมอบคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากเจ้าของภูมิปัญญาให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน จำนวน 5 รายประกอบด้วย  นายทรงศักดิ์ ศรีพรหม    ตำรับยาอายุวัฒนะบันทึกไว้ในใบลาน อ.เมืองเลย,  นายท้าว ธรรมกุลตำรับยาสมุนไพรบันทึกไว้ในใบลาน  อ.ภูหลวง,  นายประสิทธิ์ ศรีบุรินทร์      ตำรารักษาโรคด้วยวิธีการเป่า      อ.นาด้วง,  นายสาร  แสงบุดดี ตำราสมุนไพรบันทึกไว้ในใบลาน   อ.ด่านซ้าย และ นางทองหัน  คำมา   ตำรายาสมุนไพรรักษาโรค อ.ภูกระดึง

วิถีชุมชน