ประชุมสภาฯ อบต.ถ่ายทอดสดหอกระจายข่าวสู่ปชช.

13 มิ.ย. 2562 22:30 น.
ศรีสะเกษ - องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เปิดประชุมสภาฯ อบต.มีการถ่ายทอดสดไปที่เสียงตามสาย หอกระจาย สู่ 12 หมู่บ้านรับฟังกันสดๆ แห่งแรก ประชาชนได้ประโยชน์

ประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้เฝ้ารับฟังการอภิปรายงบประมาณ การประชุมสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ที่ได้ดำเนินการประชุมแบบใหม่ทันสมัย ประชาชนมีส่วนร่วม แห่งแรกของจังหวัดศรีสะเกษ คือ มีการถ่ายทอดสดเสียงในห้องประชุมสภาฯ อบต.ไปสู่ประชาชนทางหอกระจายข่าว เสียงตามสาย ไปทุกหมู่บ้าน ที่ได้ใช้งบประมาณของ อบต.หนองไฮ จัดให้มีหอกระจายข่าว เสียงตามสายไว้ประจำทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านไหนที่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ก็จะติดตั้งลำโพงไว้หลายจุดหน่อย

 

โดยคำนวณว่า เสียงที่ส่งมาจาก อบต.หนองไฮ จะต้องกระจายครอบคลุมได้ทุกหลังคาเรือนของประชาชน เพื่อที่จะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารที่ อบต.จะประชาสัมพันธ์มาสู่หมู่บ้านเป็นระยะๆ และที่สำคัญก็คือ ในการประชุมสภาฯ อบต.หนอองไฮ ได้มีการถ่ายทอดสดๆ เสียงสดๆ ในห้องประชุมมาสู่ประชาชนได้รับฟังกันตลอด ไม่มีการตัดเสียงนับว่าเป็น อบต.แรกของจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีการดำเนินการเช่นนี้ ทำให้ประชาชนได้รับฟังการอภิปรายของสภาฯ กันได้อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา อบต.และหมู่บ้านเป็นอันมาก

 

นายรังสรรค์ พรหมภา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เปิดเผยว่า โครงการเสียงตาสาย หรือ หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านที่ อบต.หนองไฮ ได้ดำเนินการติดตั้งไว้ประจำหมู่บ้าน ครบทั้ง 12 หมู่บ้าน ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ไปจาก อบต.หรือไปจากคณะรัฐบาลที่สำคัญๆ ต่อประชาชน จะได้ไม่ต้องไปหลงเชื่อข่าวลือ หรือข่าวลวงต่างๆ รวมทั้งในการประชุมสภาฯ อบต. ก็จะมีการถ่ายทอดสดเสียงการประชุมแบบสดๆ ไปจากห้องประชุม ปล่อยสู่ลำโพงตามหอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังกันสดๆ ที่ประชุมโดยเฉพาะสมาชิก อบต.ต่างก็จะชิงกันนำเสนอข้อมูลที่ชาวบ้านฝากมา

 

ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ แผนการพัฒนา ไฟฟ้า ประปา ถนนหนทางต่างๆ จะต้องให้ สมาชิก อบต.นำมาเสนอต่อที่ประชุม และที่ประชุมพิจารณาว่าเช่นไร ประชาชนจะสนใจมาก และจะทันต่อข่าวสารบ้านเมืองต่างๆ ซึ่งที่ อบต.หนองไฮ แห่งนี้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 10 ปีแล้ว ในการมีหอกระจายครบทั้ง 12 หมู่บ้าน และมีหลายหอเพราะบ้านไหนมีขนาดใหญ่ก็จะติดตั้งหลายจุดเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังกันอย่างชัดเจน ก่อนที่จะเริ่มการถ่ายทอดสดการประชุมสภาฯ

 

อย่างไรก็ดี การดำเนินการเช่นนี้ ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณางบประมาณ หรือการประชุมสภาฯ อบต.หนองไฮ แม้ว่าจะไม่ได้ไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ แต่ก็สามารถรับฟังบรรยากาศการประชุมได้อย่างชัดเจน ในอนาคตอันใกล้นี้ อบต.หนองไฮ อาจจะมีการถ่ายทอดสดทั้งภาพบรรยากาศในห้องประชุมไปพร้อมเสียง เพื่อให้ประชาชนได้รับฟัง และชมภาพการประชุม เช่นเดียวกับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรของไทย เพราะ อบต.หนองไฮ เชื่อว่า หากประชาชนได้รับฟัง รับรู้ รับทราบ ของการประชุม การทำงานของสภาฯ จะทำให้ประชาชนพัฒนา และวันหนึ่งเขาอาจจะเข้ามานั่งในสภาฯ แห่งนี้ และร่วมกันพัฒนาบ้านเมือง หมู่บ้าน ตำบลต่อไปด้วย