ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากเมือง

13 มิ.ย. 2562 22:25 น.
มหาสารคาม- ชาวมหาสารคาม นางรำ1หมื่นคน สวมเสื้อเหลืองร่วมรำสืบสานทำบุญเมืองในประเพณีบุญซำฮะ ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากเมือง

           วันที่ 13มิถุนายน 2562  ที่ บริเวณหน้าหอพระประธานกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นิสิตนักศึกษา และประชาชน จ.มหาสารคาม พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรเนื่องในงานประเพณีบุญซำฮะ  ต้นน้ำทางวัฒนธรรม ประจำปี 2562   ก่อนจะประกอบพิธีปัดรังควาน   เพื่อเป็นการทำบุญบ้าน  ทำบุญเมือง  ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากเมือง  บริเวณหอพระประธานกันทรวิชัย   จากนั้นได้เคลื่อนขบวนไปสู่สี่แยกสี่มุมเมืองเพื่อประกอบพิธีปัดรังควาน  โดยมีขบวนนางรำกว่า 10,000 คนจากทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมฟ้อนรำจัมปาศรี  และรำกุดนางใย  เพื่อเฉลิมฉลองเมืองมหาสารคาม  ครบรอบการก่อตั้ง 154 ปี  บริเวณรอบหอนาฬิกา  กระจายไปยังสี่มุมเมือง

     นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า  สำหรับประเพณีบุญซำฮะ หรือ บุญเดือนเจ็ด เป็นประเพณีงานบุญที่ชาวอีสานจัดขึ้น เพื่อเป็นการทำบุญปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้สะอาด และขับไล่สิ่งไม่เป็นมงคลออกไปจากหมู่บ้าน ชุมชน ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุข เกิดความสมานฉันท์ โดยทั่วไปจะมีการทำบุญรักษาศีลและให้ทาน มีการ เซ่นบวงสรวงศาลหลักเมือง หลักบ้าน ปู่ตา ผีตาแฮก ผีเมือง เป็นการทำบุญระลึกถึงผู้มีพระคุณ มีการปลุกเสกกรวด หิน ดิน ทราย เพื่อนำไปปัดเป่าสิ่งรังควาน สิ่งไม่ดีออกจากบ้านเรือน ชุมชน หมู่บ้าน โดยคำว่า ซำฮะ ในภาษากลางเรียกว่า ชำระ หมายถึงการ ล้างให้สะอาด บุญซำฮะ มีกำหนดจัดขึ้นในเดือนเจ็ด จึงเรียกว่า บุญเดือนเจ็ด

 

ศิลปะวัฒนธรรม