นายกเล็ก เล็งของบ"ลุงตู่" รื้อถอนสะพานสีมาธานีและหัวทะเล

13 มิ.ย. 2562 21:23 น.
นครราชสีมา - นายกเล็กโคราชจัดเต็ม รุกแผนพัฒนาชุมชน เตรียมของบประมาณ รัฐบาล "ลุงตู่" รื้อถอนสะพานสีมาธานี และ หัวทะเล ฟื้นเมืองโคราช

    

            ที่โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 มิถุนายน   2562  นายสุรวุฒิ  เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา พร้อมสมาชิกสภา (สท.)และเจ้าหน้าที่ ทน. ฯ ร่วมเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาองค์กรชุมชนประจำปี 2562 โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 37.5 ตารางกิโลเมตร จำนวน 300 คน รับฟังการชี้แจงและทำความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและบทบาทผู้นำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจและรู้จักบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการตื่นตัวต่อการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

  

 

  

          นายสุรวุฒิ  เปิดเผยว่า แผนพัฒนาชุมชนซึ่งมีทั้งเพิ่มเติมและปรับปรุงแก้ไขล้วนมาจากความต้องการของคนในท้องถิ่น ทน. ฯ ได้ตอบสนองโดยจัดตั้งศูนย์แพทย์ชุมชนและสถานีดับเพลิงย่อยกระจายอยู่ตามหัวเมือง เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขและการระงับเหตุอัคคีภัยได้ทันท่วงที นอกจากนี้ได้บริหาร จัดการน้ำประปาสะอาดได้ทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการ โดยเพิ่มท่อธารดับเพลิงครอบคลุม 300 จุดทั่วเมืองและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีอัตราค่าน้ำประปาหน่วยละ 8-10 บาท โดยไม่ปรับราคาขึ้นมากว่า 10 ปี นอกจากนี้ได้ต่อยอดโครงการโคราชสมาร์ทซิตี้ โดยขยายจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดครอบคลุมทุกทางแยกและเชื่อมต่อสัญญาณกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อควบคุมระบบการจราจรและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมรวมทั้งดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วน ทน. ฯ รับผิดชอบกรณีฝนตก เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาทางระบายน้ำอุดตันจากเศษขยะและวัชพืช  

 

   

            อย่างไรก็ตามกรณีรูปแบบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ช่วงเส้นทางผ่านตัวเมือง ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปจะเป็นอย่างไร ทน.ฯ ได้จัดเตรียมข้อมูลชี้แจงรัฐบาลลุงตู่และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยขอให้รื้อถอนสะพานโรงแรมสีมาธานีและสะพานหัวทะเล เพื่อปรับภูมิทัศน์ตัวเมืองโคราชให้สมบูรณ์แบบ