2 มรภ.ประกวดผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ

13 มิ.ย. 2562 21:35 น.
เลย-มรภ.เลยร่วมกับ มรภ.สกลนคร ประกวดผ้าย้อมคราม และสีธรรมชาติ ที่ผ่านการออกแบบลวดลาย พื้นที่จังหวัดเลย

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 13 มิ.ย.  2562 ณ เฮือนเอิ้นขวัญ โรงแรมเลยพาวิลเลี่ยน อ.เมืองเลย  จ.เลย   นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลจากการประกวดผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติผ่านการออกแบบลวดลายพื้นเมืองเลย ภายใต้โครงการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติ     

 

นายสัญชัย  เกียรติทรงชีย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย(มรภ.เลย)  กล่าวรายงานว่า  การประกวดผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติที่ผ่านการออกแบบลวดลาย พื้นที่จังหวัดเลย : ภายใต้โครงการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2562  เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาลวดลายผ้าอีสานด้วยการย้อมครามและสีธรรมชาติเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์สู่สากล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(มรภ.สกลนคร) 

 

นายสัญชัย กล่าวอีกว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ ผลิตลวดลายผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติให้มีความหลากหลายตรงต่อความต้องการของตลาดสากล เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติสู่ตลาดสากล เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างห่วงโซ่และมูลค่าการผลิต สามารถรับสั่งซื้อและจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้  กิจกรรมการประกวดผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติที่ผ่านการออกแบบลวดลาย พื้นที่จังหวัดเลย จึงเป็นกลไกที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์ ผลิตลวดลายผ้าใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ ให้กับกลุ่มทอผ้าในจังหวัดเลยได้มีสินค้าออกสู่ตลาดสากล

ปราชญ์ชุมชน