เนรมิต "อะไหล่รถ-เครื่องสำอางค์"เป็นพานไหว้ครู

13 มิ.ย. 2562 17:35 น.
ศรีสะเกษ - สีสันพานไหว้ครู นักเรียนทำพานไหว้ครู ใช้อะไหล่รถมอเตอร์ไซต์ และเครื่องสำอางค์ไหว้ครู พานดอกไม้แห้งเหี่ยวไม่มีประโยชน์ เครื่องสำอางค์ใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนได้

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ที่ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 ได้จัดพิธีไหว้ครูเนื่องในโอกาสเปิดเทอมใหม่ เพื่อแสดงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้น จะจัดทำพานไหว้ครูชั้นละ 1 คู่  ซึ่งพานไหว้ครูในครั้งนี้นักเรียนมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการทำพานไหว้ครู เช่น พานอะไหล่รถมอเตอร์ไซต์, พานเครื่องสำอางค์, พานนมกล่อง, พานปีโป้, พานขนมปีปติดหน้าครูประจำชั้น, พานปากกา-ยางลบ, พานกลุ่มเพื่อนในชั้นเรียน เป็นต้น แต่ที่ขาดไม่ได้คือดอกไม้ธูปเทียนดอกรัก ดอกมะเขือ หญ้าแพรกซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการไหว้ครู

 

นายสวาสดิ์ อินธิศร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา กล่าวว่า พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีช่วงเปิดเทอมแรก ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ สิ่งสำคัญที่ใช้ในการไหว้ครูตั้งแต่โบราณมา นอกจาก ธูป เทียน ได้แก่ ดอกเข็ม สื่อถึง สติปัญญาเฉียบแหลม เหมือนชื่อของดอกเข็ม ดอกมะเขือ สื่อถึง ความอ่อนน้อม ถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย ส่วนหญ้าแพรก สื่อถึง ความอดทน และเรียนรู้ได้เร็ว แต่ปัจจุบันนี้มีการประยุกต์ตามเทคโนโลยีต่าง ๆ นักเรียนก็เลยใช้ความรู้ความสามารถที่จะนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ ในท้องถิ่นมาประยุกต์เพื่อไหว้ครูตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

 

ด.ญ.อารดา บุญเพ็ง นักเรียนชั้น ม. 2/3 กล่าวว่า งานสำคัญของโรงเรียน เช่น วันสุนทรภู่ เราจะได้เอาเครื่องสำอางค์มาแต่งหน้าในกิจกรรมของโรงเรียน ถ้าใช้ดอกไม้ก็จะเหี่ยวแห้งไม่มีประโยชน์อะไร เครื่องสำอางค์ก็จะใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนได้ ส่วนพานนมกล่อง, พานขนมปีป, พานปีโป้ไหว้ครูเสร็จเราก็เอามาทานต่อได้ พานปากกา-ยางลบ เราเอามาใช้ในการเรียนได้เช่นกัน

อย่างไรก็ดี การจัดทำพานไหว้ครูของนักเรียน ถือว่านักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง รู้จักประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัวให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปลูกฝังให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของครู ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญรองไปจากบิดามารดา ควรแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูด้วย

 

ภาคประชาสังคม