ตำรวจภูธรเมืองเลยร่วมกับ อบต.เสี้ยวจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

12 มิ.ย. 2562 16:44 น.
จ.เลย โดย สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดบริเวณวัดศรีมงคล

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12  มิ.ย. 2562  ณ วัดศรีมงคล ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย   นายกิตติคุณ บุตรคุณ  นายอำเภอเมืองเลย  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา” เราทำความดีด้วยหัวใจ”  มี พ.ต.อ.ปรีชา  เก่งสาริกิจ  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย   กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมว่า   สภ.เมืองเลย ร่วมกับ อบต.เสี้ยว อ.เมืองเลย จ.เลย   ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” ขึ้น  

 

เป็นกิจกรรมบำเพ็ญเพื่อทำประโยชน์ต่อสาธารณะ ทำความสะอาดบริเวณวัดศรีมงคลที่เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนจำนวนมาก มาทำบุญ มาทำกิจกรรม ทางศาสนา ให้เกิดความสะอาด สวยงาม น่ามอง น่าอยู่ น่ามาท่องเที่ยว มาทำบุญ และปฏิบัติธรรม  โดยมีข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองเลย  เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.เสี้ยว ภาครัฐ ภาคเอกชน   ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ครู-นักเรียนจาก ร.ร.บ้านเสี้ยวและ ร.ร.บ้านน้ำคิว  รวมประมาณ 200 คน  ร่วมในกิจกรรมนี้  เพื่อประโยชน์สุขของชุมชน  ให้เกิดความรักความผูกพัน ความสามัคคีในสถาบันหลักของชาติ ได้แก่สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์  และประชาชน  เพื่อได้มีส่วนร่วมทำงานชุมชนให้มีความสุข อย่างยั่งยืน

 

คุณภาพชีวิต