"ฝนตกหนัก" จัดกำลังพลและอุปกรณ์ พร้อมรับน้ำป่า ดินโคลนถล่ม หวั่นซ้ำรอยปี 49

12 มิ.ย. 2562 16:37 น.
อุตรดิตถ์ - ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 35 จ.อุตรดิตถ์ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ กำลังพล อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชน หากเกิดอุทกภัย หลังเข้าสู่ฤดฝนและฝนตกหนัก หวั่นเกิดเหตุซ้ำรอยปี 2549 และ 2554

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ที่มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจความพร้อมเจ้าหน้าที่ปกครอง ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่อาสาป้องกันภัยจากทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัด อำเภอตำบล จัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักร อุปกรณ์แสงสว่าง ชุดพยาบาลและเรือท้องแบน ไว้เพื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชน หากเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับสถานการณ์หากเกิดขึ้นจริงก็จะสามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที หลังจากเข้าสู่ฤดูฝน ส่งผลให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของ จ.อุตรดิตถ์

 

 

พ.อ.วิสิษฐ์ กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมของ จนท. กำลังพล และอุปกรณ์ โดยเฉพาะชุดแสงสว่าง วิทยุสื่อสาร เรือท้องแบน หากมีสถานการณ์ภัยพิบัติ อุทกภัย ดินโคลนถล่ม เกิดขึ้นจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ซึ่ง จนท.และกำลังพลต่างผ่านการฝึกและทบทวนซ้อมแผนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยกรณีเกิดเหตุแล้ว และชุดแพทย์เคลื่อนที่ต้องพร้อมในการเข้าพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีฝนตกต่อเนื่อง

 

 

ทั้งปี ปี 2549 และ ปี 2554 จ.อุตรดิตถ์ เกิดดินโคลนถล่ม บ้านเรือน ทรัพย์สินเสียหาย และประชาชนเสียชีวิตมาแล้ว และพบพื้นที่สีแดง หรือ จุดเสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม บ้านเรือนชาวบ้านที่อยู่ตามหุบเขา จึงแจ้งทุกตำบลผ่านผู้นำหมู่บ้าน มิสเตอร์เตือนภัยเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมงหากมีฝนตกหนัก และมั่นตรวจสอบปริมาณน้ำฝนจาก จุดวัดปริมาณน้ำฝนที่ติดตั้งไว้ทุกหมู่บ้าน

คุณภาพชีวิต