ตลาดนัดแรงานผ่านนวัตกรรมสร้างอาชีพให้ผู้ว่างงาน

12 มิ.ย. 2562 16:20 น.
นครราชสีมา - กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จับมือภาคเอกชน จัด "KORAT IT JOBS 2019" ที่โคราช นำนวัตกรรมช่วยผู้ว่างงานมีอาชีพ มีรายได้ เพียงผู้เข้าร่วมงานพกบัตรปชช.ใบเดียว แล้วกรอกข้อมูลสมัครงานใน 65 บริษัท มีตำแหน่งงานว่างรองรับมากถึง 3,519 ตำแหน่ง

นครราชสีมา-วันนี้ (12 มิถุนายน 2562)  นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข โดยให้ภาคราชการกับภาคเอกชน ประสานความร่วมมือกันในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้พิการ นักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงาน Part Time ผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระให้มีงานทำได้อย่างรวดเร็ว และได้ประกอบอาชีพอิสระที่ตนเองถนัด  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  และช่วยพัฒนาทักษะความสามารถและประสิทธิภาพให้กับกำลังแรงงาน ส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้ และความเป็นอยู่ดีขึ้น


จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ จึงจัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดนครราชสีมา “KORAT IT JOBS 2019” ขึ้นที่เทอร์มินอล ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับประโยชน์มากมาย อาทิ ได้ทราบข้อมูลการอาชีพ การทำงาน และได้ประโยชน์จากการทำกิจกรรมต่างๆ โดยครั้งนี้ได้นำระบบ IT มาให้บริการแก่ผู้สมัครงาน และนายจ้าง/สถานประกอบการทุกขั้นตอน

 

ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวสมัครงาน และยังสมัครงานผ่านอินเทอร์เน็ตล่วงหน้าได้ด้วย ส่วนนายจ้าง/สถานประกอบการก็สามารถแจ้งตำแหน่งงานและคัดสรรผู้สมัครงานพร้อมทั้งสัมภาษณ์งานได้ล่วงหน้า ทำให้สองฝ่ายได้มีโอกาสคัดเลือกกันโดยตรง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ถือเป็นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลต้องการให้ประเทศมีรายได้สูงขึ้น

 

ทั้งนี้ มีบริษัททั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดอื่น  เข้าร่วม 65 แห่ง เปิดรับสมัครตำแหน่งงาน 3,519 อัตรา ตั้งแต่ตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้ประกอบวิชาชีพ ช่างเทคนิคสาขาต่างๆ  เสมียน พนักงานบริการ พนักงานขาย ช่างฝีมือด้านการเกษตรและประมง ผู้ปฏิบัติการด้านเครื่องจักรในโรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ อาทิ การทำอาหารเมนูต่างๆ การผลิตกระเป๋าสตางค์จากผ้า ผลิตภัณฑ์จากหนัง ช่อรับปริญญา ที่คาดผมแฟนซี และมีคลินิกอาชีพให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน การทดสอบความพร้อมทางอาชีพและภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ นิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาด้วย

 

คุณภาพชีวิต