ฝนตกซุก น้ำในอ่างเพิ่มขึ้นต่อลมหายใจธุรกิจล่องแพ คึกคัก

12 มิ.ย. 2562 10:23 น.
หนองคายฝนตกต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาตรน้ำใน 4 อ่างเก็บน้ำหลักในจังหวัดหนองคาย มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน ที่ชุมชนมีการให้มีการล่องแพภายในอ่างเก็บน้ำ ทำให้มีพื้นที่ในการล่องแพได้มากขึ้น

                        จากการที่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ต่อเนื่องหลายวัน ได้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 4 แห่งในจังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน , อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก , อ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน และอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว มีปริมาตรน้ำภายในอ่างเพิ่มขึ้น ล่าสุด มีปริมาณน้ำเฉลี่ยรวม 8.18 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 35.30

                        อ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำในอ่างเหลืออยู่มากที่สุดคืออ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน มีปริมาตรน้ำในอ่าง 4.710 ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 60.39 รองลงมาคือ อ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว มีปริมาตรน้ำภายในอ่าง 2.274 ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 56.85 ส่วนอ่างที่มีปริมาณเหลือในอ่างน้อยที่สุด คืออ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน มีปริมาตรน้ำภายในอ่าง 0.895 ลบ.ม. หรือประมาณร้อยละ 10.38 เท่านั้น

                        จากการที่ปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักเพิ่มขึ้นนอกจากจะส่งผลดีกับเกษตรกรที่ทำการเกษตรโดยตรงแล้ว ยังส่งผลดีในเรื่องการท่องเที่ยวด้วย โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยทอนตอนบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รัชกาลที่ 9) ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก ที่ชาวบ้านชุมชนบ้านบางกอกน้อย ที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำฯ รวมตัวกันจัดแพให้บริการในอ่างเก็บน้ำฯ มีแพให้บริการกว่า 50 แพ ปริมาตรน้ำภายในอ่างที่เพิ่มมากขึ้น ได้ส่งผลให้มีพื้นที่ในการล่องแพมากขึ้นตามไปด้วย.

 

ท่องเที่ยว