"หนอนกระทู้" ระบาดกัดกินต้นข้าว 5 อำเภอเกษตรจังหวัดระดม จนท.เร่งป้องกัน-กำจัด

11 มิ.ย. 2562 19:45 น.
บุรีรัมย์ "หนอนกระทู้" อาละวาดหนักกัดกินต้นข้าวเกษตรกรใน 5 อำเภอ ด้านเกษตรจังหวัด นำเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ พร้อมแนะวิธีป้องกันกำจัด ควรสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ และใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียมาฉีดพ่นให้ถูกตัวหนอน เพื่อป้องกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

วันที่ 11 มิ.ย. 2562  นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายไพศาล แก้วบุตรดี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ นางไพรวัลย์ ค้าคล่อง เกษตรอำเภอบ้านด่าน ได้นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจแปลงนาของเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนอนกระทู้กล้าระบาดกัดกินต้นข้าว ที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน พร้อมแนะนำวิธีป้องกันกำจัด หลังพบว่าในขณะนี้มีหนอนกระทู้กล้าระบาดกัดกินต้นข้าวของเกษตรกร ในพื้นที่ปลูกข้าวเขตอำเภอเมือง, บ้านด่าน, แคนดง, บ้านใหม่ไชยพจน์ และ อ.พุทไธสง  

 

โดยการระบาดของหนอนกระทู้ระยะแรกจะกัดกินผิวใบข้าวเมื่อโตขึ้นจะกัดกินทั้งใบ เหลือไว้แต่ก้านใบข้าว ตัวหนอนจะกัดกินต้นกล้าระดับพื้นดินนาข้าวจะถูกทำลายแหว่งเป็นหย่อมๆ หนอนมีการเคลื่อนย้ายเป็นกลุ่มคล้ายกองทัพ จากการขยายพันธุ์หลายๆ รุ่นบนวัชพืชพวกหญ้า และเคลื่อนเข้าสู่แปลงกล้าและนาข้าวจากแปลงหนึ่งไปยังอีกแปลงหนึ่ง มักระบาดในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะหลังจากผ่านช่วงแล้งที่ยาวนานแล้วตามด้วยฝนตกหนัก การระบาดจะรุนแรงบางปีบางพื้นที่

               นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ได้ลงสำรวจนาข้าวของเกษตรกรที่เริ่มมีหนอนกระทู้กล้าระบาดกัดกินต้นข้าว พร้อมแนะวิธีป้องกันกำจัด เกษตรกรควรสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง กำจัดวัชพืชตามคันนาหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อทำลายแหล่งอาศัย เมื่อเกิดหนอนระบาดในแปลงกล้า ให้ระบายน้ำเข้าแปลงกล้าจนท่วมยอดข้าว แล้วเก็บหนอนมาทำลายทิ้งก่อนจะปล่อยน้ำออกจากแปลงกล้า   ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย อัตรา 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารใบจับ 10-20 ซีซี (1-2 ช้อนแกง) พ่นให้ถูกตัวหนอนในช่วงเย็น เมื่อสำรวจพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15 % ให้ใช้สารเคมี มาลาไทออน (มาลาไธออน83% อีซี) อัตรา 20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร, เฟนิโตรไทออน (ซูมิไทออน 50% อีซี) อัตรา 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร และ คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% อีซี) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร มาระดมฉีดพ่น เพื่อป้องกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

 อย่างไรก็ตาม หากเกษตรกรพบการเข้าทำลายของหนอนกระทู้กล้า ให้รีบแจ้ง หรือขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน เพื่อหาแนวทางควบคุม และป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง

เกษตร