ตรวจประเมินหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต

11 มิ.ย. 2562 22:12 น.
จ.เลย สำนักงานพัฒนาชุมชน รับการตจรวจประเมิน ของ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 10 ฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต

NCES  เลย-  รั

จ.เลย  สำนักงานพัฒนาชุมชน รับการตจรวจประเมิน ของ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 10 ฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต

  เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 10 พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  กิจกรรมเริ่มในเวลา 09.30 น. คณะกรรมการฯ รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยนางนาฎยา สุวรรณชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง และผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต โดยนายอำนวย เกษทองมา กำนันตำบลผาบิ้ง ก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของหมู่บ้านสารสนเทศฯ ณ บ้านนาแกใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานต่อไป

 

 ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนนายอำเภอวังสะพุง นายชาญชัย แสงสวัสดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ และนางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย ได้นำพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอร่วมให้กำลังใจในการนำเสนอผลงาน

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 10 พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  กิจกรรมเริ่มในเวลา 09.30 น. คณะกรรมการฯ รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

โดยนางนาฎยา สุวรรณชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบิ้ง และผลการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต โดยนายอำนวย เกษทองมา กำนันตำบลผาบิ้ง ก่อนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของหมู่บ้านสารสนเทศฯ ณ บ้านนาแกใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานต่อไป

 

 ในการนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทนนายอำเภอวังสะพุง นายชาญชัย แสงสวัสดิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ และนางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย ได้นำพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอร่วมให้กำลังใจในการนำเสนอผลงาน

คุณภาพชีวิต