ชุด ฉก.โคราช จับซ้ำเสนอบทลงโทษปิด 5 ปีร้านคาราโอเกะดัง

11 มิ.ย. 2562 21:19 น.
นครราชสีมา - ไม่เข็ดหลาบ ร้านคาราโอเกะ ถูกจับหมาดๆ หัวหมอปรับปรุงร้านและเปลี่ยนชื่อใหม่ ถูกชุด ฉก.โคราช จับซ้ำเสนอบทลงโทษปิด 5 ปี

ที่ร้านตุ๊กตาคาราโอเกะ ข้างโรงเรียนบ้านดอนขวาง ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 00.45 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2562นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมาในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าจับกุมสถานบริการดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเพชรมาตุคลา ได้ก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงและเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

 

โดยมีนางสาวอมรรัตน์ ยอดแก้วทะเล อายุ 45 ปี แสดงตัวเป็นเจ้าของร้าน กำลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด แต่ได้แจ้งข้อกล่าวหา น.ส อมรรัตน์ ฯ ตั้งสถานบริการประเภทสถานที่มีอาหาร สุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการโดยมีรูปแบบมีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้าโดยยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ) สถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 3(4)(ข) และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดห้ามขาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 28 ประกอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2558

 

จากนั้นได้ควบคุมตัวเจ้าของร้าน ฯ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง นครราชสีมา เพื่อดำเนินคดีตามตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามร้านตุ๊กตาคาราโอเกะ เดิมเป็นที่ตั้งเดียวกันกับร้านเจ๊ก้อยคาราโอเกะ เคยถูกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครราชสีมา จับกุมดำเนินคดีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 61 ฐานจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่ห้ามและศาลแขวงนครราชสีมา พิพากษาลงโทษปรับเป็นเงิน 16,000 บาท และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ได้มีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2562 ต่อมาได้ปรับปรุงร้านใหม่และเปลี่ยนเจ้าของดำเนินกิจการใหม่จนกระทั่งถูกจับกุมอีกครั้ง โดยจะมีเสนอคำสั่งให้ปิด 5 ปี ตามกระบวนการต่อไป

อาชญากรรม