จัดระเบียบทางเท้า ด่านขุนทด

11 มิ.ย. 2562 20:50 น.
นครราชสีมา - จัดระเบียบทางเท้า ด่านขุนทด หลังผู้ประกอบการตั้งร้านล้ำในเขตพื้นที่ทางหลวง

วันนี้11 มิ.ย.2562 นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด บูรณาการร่วมกับหมวดทางหลวงด่านขุนทด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ด่านขุนทด ทหาร ร้อย รส.ประจำอำเภอด่านขุนทด จัดระเบียบทางเดินเท้าเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย หลังมีผู้ประกอบการและร้านค้าริมทาง ตั้งร้านกีดขวางทางเดินเท้าในพื้นที่เขตทางหลวงหมายเลข 201 เทศบาลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา  โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการไม่ให้วางสิ่งของหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางเดินเท้า ในเขตทางหลวงพร้อมติดประกาศให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านค้าริมทางทราบและได้ทำการรื้อถอน ขนย้ายสิ่งของ ให้พ้นเขตทางหลวงภายใน 7 วัน  

หลังจากที่ นายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ  นายอำเภอด่านขุนทด  ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน ถึงปัญหาผู้ประกอบการตั้งร้าน และวางสิ่งของกีดขวางบนทางเดินเท้าในพื้นที่เขตทางหลวง จึงได้มอบหมายให้ นางสายวรี แสนมาโนช ปลัดอำเภอหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอด่านขุนทด  บูรณาการร่วมกับนาย พลธนัชญ์ การนา หัวหน้าหมวดทางหลวงด่านขุนทด เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ด่านขุนทด ทหาร ร้อย รส.ประจำอำเภอด่านขุนทด จัดระเบียบทางเดินเท้าเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการใช้ทางเท้า โดยการเริ่มต้นจากสองฝากฝั่งของถนนสายหมายเลข 201 ด่านขุนทด-หนองบัวโคก

นาย พลธนัชญ์  การนา หัวหน้าหมวดทางหลวงด่านขุนทด กล่าวว่า  ทางหมวดทางฯได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการให้ทราบล่วงหน้าแล้ว  จากนั้นเราก็ได้ออกหนังสือเตือนเพื่อขอคืนทางเท้า เนื่องจากทางอำเภอด่านขุนทด ได้รับการร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากทางอำเภอจึงได้บูรณาการร่วมกันโดยการขอคืนทางเท้าด้วยสันติวิธีเพราะอย่างไรเราก็คนด่านขุนทดเหมือนกัน หากไม่จำเป็นเราจะไม่ใช้กฎหมายบังคับใช้แก่พ่อแม่พี่น้องของเราเว้นแต่จำเป็นจริงๆ ที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการจำนวนกว่า 95 เปอเซ็นร์ เป็นที่น่าพอใจมาก การเข้าไปเยี่ยมผู้ประกอบการในวันนี้ บางรายก็ขนย้ายยังสิ่งปลูกสร้างยังไม่แล้วเสร็จ แต่ก็ขยายเวลาให้อีก 3 วันทางเราก็ผ่อนปรนให้ หลังจากขอคืนทางเท้าริมสองข้างทางถนนสาย201 เรียบร้อยแล้ว เราก็จะขยับเข้าไปจัดระเบียบ ขอคืนทางเท้าสองฟากฝั่งถนนสาย 2148 สายด่านขุนทด-หนองสรวงต่อไป

คุณภาพชีวิต