เปิดตัวหนังสือ ตัวตนคนท่าปลา "วิถีไท-ยวนท่าปลาฯเล่ม2"

10 มิ.ย. 2562 10:49 น.
อุตรดิตถ์ข ทีมศึกษาประวัติท่าปลา สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ได้เปิดตัวหนังสือประวัติท่าปลา เล่ม2 "วิถีไท-ยวนท่าปลา จากล้านนาตะวันออก สู่เมืองท่าเหนือ ใต้ร่มพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 9" ที่จัดทำขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ สู่การรักษ์บ้านเกิด

            วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม นายอำเภอท่าปลา เป็นประธานเปิดประชุมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในวันที่ 8-9 มิถุนายน2562 ที่หอประชุมโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 ตำบลประกอบด้วย ต.ท่าปลา ผาเลือด น้ำหมัน หาดล้า ร่วมจิต นางพญา และตำบลจริม รวม 76 หมูบ้าน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ท่าปลา ในโอกาสเดียวกันนี้ ทีมศึกษาประวัติท่าปลา สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าปลา

 

             โดยอาจารย์ดนัย อู่ทรัพย์ ได้เปิดตัวหนังสือประวัติท่าปลา เล่ม2 “วิถีไท-ยวนท่าปลา จากล้านนาตะวันออก สู่เมืองท่าเหนือ ใต้ร่มพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 9” ที่จัดทำขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ สู่การรักษ์บ้านเกิด ทั้งวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชาวท่าปลา ชุมชนที่เสียสละ อพยพถิ่นฐานเพื่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

 

 

             อาจารย์ดนัย กล่าวว่า เป็นความตั้งใจของทีมศึกษาประวัติท่าปลา ตัวแทนลูกหลานชาวท่าปลา ที่ใช้เวลากว่า 4 ปี ประวัติศาสตร์ชาวท่าปลา ชุมชนที่วิถีชีวิตอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมเป็นของตัวเองสืบทอดมายาวนาน และมักถูกกล่าวขานถึงทุกครั้ง เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับเขื่อนสิริกิติ์ ทุกขั้นตอนการลงพื้นที่ศึกษาเพื่อรวบรวมเรียบเรียงเรื่องราว ทั้งภาพและตัวหนังสือ อย่างเป็นขั้นตอน จากปราชญ์ชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่ เอกสารหลักฐานอ้างอิง และนักวิชาการจาก ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ นำสู่การวิเคราะห์ข้อเท็จจริง เช่น ในอดีต อ.ท่าปลา เดิมคืออำเภอหนึ่งของจังหวัดน่าน จึงทำให้วัฒนธรรมต่างๆมีต้นแบบจากชาวล้านนา ดังนั้น เนื้อหาในหนังสือจึง ร้อยเรื่องราวทั้งท่าปลาเก่า และท่าปลาใหม่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของ จ.อุตรดิตถ์

 

 

            พร้อมระบุถึงเหตุการณ์อพยพจากถิ่นฐานเดิม เพื่อให้ราชการได้สร้างเขื่อนสิริกิติ์ ปี 2513 จนกลายเป็นแหล่งที่มาของ “หนีน้ำมาอดน้ำ หรือ ท่าปลาวิปโยค” และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ก่อเกิด โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งหนังสือเล่มดังกล่าว คือ ตัวตนคนท่าปลา ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ในการดำเนินงานศึกษาข้อมูลและจัดพิมพ์ นายสมชาย ธรรมใจ เขียนและเรียบเรียงร้อยแก้วอาจารย์ศิริวัฒน์ จันต๊ะ แต่งบทร้อยกรอง

 

 

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเปิดตัวหนังสือประวัติท่าปลา “วิถีไท-ยวนท่าปลา จากล้านนาตะวันออก สู่เมืองท่าเหนือ ใต้ร่มพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 9” ได้รับความสนใจจากราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น อ.ท่าปลา นับเป็นหนังสือทรงคุณค่า ต่างเก็บไว้เพื่อศึกษาและส่งต่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ สำหรับผู้สนใจเป็นเจ้าของหนังสือเล่มดังกล่าว ติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์ดนัย อู่ทรัพย์ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 (064-3548582) นายสมชาย ธรรมใจ (082 1608323)

ของดีชุมชน