หนองคาย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย

10 มิ.ย. 2562 10:33 น.
จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความจงรักภักดีในเชิงสัญลักษณ์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และสร้างความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของคนในชาติ

 

                        เมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ (10 มิ.ย. 62)ที่ลานหน้าเสาธง หน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่มีสำนักงานอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนจะแยกย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเอง มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของส่วนราชการและหน่วยงานที่มีสำนักงานอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

 

                        ด้วยในห้วงเดือนพฤษภาคม 2562 ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความจงรักภักดีในเชิงสัญลักษณ์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และสร้างความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของคนในชาติ จังหวัดหนองคายจึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เวลา 08.00 น. โดยเริ่มต้นในวันนี้ (10 มิ.ย. 62) เป็นต้นไป และได้ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการของหน่วยงาน ไปพร้อม ๆ กัน.

 

ภาคประชาสังคม