"โคราช สมาร์ทซิตี้" ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมือง

6 มิ.ย. 2562 17:27 น.
นครราชสีมา- ทน.ฯ ได้ดำเนินแผนพัฒนาต่อเนื่อง 5 ปี ซึ่งมีทั้งโครงการเดิมซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการและของใหม่ สิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประชากรกว่า 2 แสนคน ทน. ได้เพิ่มพื้นผิวการจราจรและเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายและการจราจรคับคั่งช่วงชั่วโมงเร่งด่วน นอกำจากนี้ได้มีแผนปรับปรุงสวนสาธารณะ ทั้งสวนภูมิรักษ์ 1-2 โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและให้คนเมืองมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

 

            ที่ห้องประชุมศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 มิถุนายน  2562  นายสุรวุฒิ  เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ท น.) นครราชสีมา พร้อมนายทวีศักดิ์  พันธ์  วิเศษศักดิ์ ปลัด ทน. ฯ และนายธนาคม  วิมลวัตรเวที ประธานสภา ทน. ฯ ร่วมจัดการประชุมประชาคม ทน. ฯ โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในเขต 90 ชุมชน จำนวน 500 คน รับฟังการชี้แจงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2561-2565 และรับทราบปัญหาความต้องการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนา ฯ จำนวน 40 โครงการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 

 

  

              นายสุรวุฒิ  นายก ทน. ฯ เปิดเผยว่า ทน.ฯ ได้ดำเนินแผนพัฒนาต่อเนื่อง 5 ปี ซึ่งมีทั้งโครงการเดิมซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการและของใหม่ สิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประชากรกว่า 2 แสนคน ทน. ได้เพิ่มพื้นผิวการจราจรและเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายและการจราจรคับคั่งช่วงชั่วโมงเร่งด่วน นอกำจากนี้ได้มีแผนปรับปรุงสวนสาธารณะ ทั้งสวนภูมิรักษ์ 1-2โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและให้คนเมืองมีสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

   

          “ โคราชสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะ ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ ทน.ได้จัดสรรงบติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งกล้องเฉพาะจุดและกล้อง 360 องศา ให้ครอบคลุมทุกทางแยกในพื้นที่รับผิดชอบ 37.5ตารางกิโลเมตร โดยเชื่อมต่อสัญญาณกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเฝ้าระวังจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง หากฝนตกหนัก เจ้าหน้าที่ ทน. ฯ จะลงพื้นที่ทันที เพื่อเร่งระบายน้ำลงคลองน้ำสาธารณะ ซึ่งอาจมีขยะมูลฝอยและวัชพืชขวางทางระบายน้ำและการวิเคราะห์ปัญหาจราจรติดขัด โดยสั่งการผ่านแอปพลิเคชั่นในการควบคุมสั่งการระบบจราจรรวมทั้งติดตามตัวผู้กระทำผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนทอลองใช้รถบัสไฮบริค์ชานต่ำรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งมวลชน ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์แบะแก้ไข ปรับปรุงระบบคาดปลายปีนี้จะสามารถเปิดใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ” นายกเล็กกล่าว

เศรษฐกิจภูมิภาค