เปิดตลาดกองทุนสตรีบัวใหญ่ สร้างความเช้มแข็ง เพิ่มรายได้ให้ชุมชน

6 มิ.ย. 2562 13:45 น.
นครราชสีมา - อำเภอบัวใหญ่ โคราช เปิดช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หวังสร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้กลุ่มสตรีในพื้นที่

นครราชสีมา-วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางไพลวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เปิดโครงการ“ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”  ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา , เครือข่ายองค์กรชุมชน และสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันจัดขึ้นที่ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


 

นางไพลวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอบัวใหญ่ เปิดเผยว่า เป็นการนำเสนอผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆได้มีอาชีพ มีรายได้ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ซึ่งมีการนำอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา และการส่งเสริมด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐของแต่ละพื้นที่  จนสามารถยกระดับเป็นสินค้าที่ทำตลาดได้มาจัดแสดง รวมถึง ส่งเสริมกลุ่มสตรีในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มเข้าสู่ครัวเรือนด้วย


ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อให้กลุ่มสตรีแต่ละพื้นที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับนำไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือนำไปพัฒนาต่อยอดอาชีพ ผ่านการรวมกลุ่มของสตรีในพื้นที่ โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามาสนับสนุนเงินทุน เริ่มต้นขับเคลื่อนงานจากความต้องการของสตรีแต่ละกลุ่มก่อน แล้วให้บริหารจัดการกันเองภายในกลุ่ม  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ทำให้กลุ่มสตรีมีความเข้มแข็ง  เกิดความสุขความสามัคคี  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามเป้าหมาย

 

 

 

ทำมาหากิน