นร. ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐานทำเก๋นำพืชผักสวนครัวมาไหว้ครู

6 มิ.ย. 2562 11:42 น.
ขอนแก่น - วันไหว้ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐานทำเก๋  เด็กนักเรียนนำพืชผักสวนครัวมาไหว้ครูแทนช่อดอกไหม้และพานไหว้ครู เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและนำต้นไม้ไปใช้ประโยชน์ได้ 

 

 

           ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีต้นเดือนมิถุนายน ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดพานไหว้ครู แต่ไม่ใช่พานไหว้ครูแบบโรงเรียนอื่น ๆ เพราะได้มีการนำเอาต้นไม้มาปลูกในกระถางเพื่อทำเป็นพานไหว้ครู  บางชั้นเรียนก็เป็นพืชผักสวนครัว บางชั้นเรียนก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับ แต่ยังมีตัวแทนนักเรียนที่มีการจัดพานดอกไม้ธูปเทียนบางส่วนมาไหว้ครูอยู่บ้าง  เนื่องจากจะยังคงวิถีของพานไหว้ครูดั้งเดิมเอาไว้ให้นักเรียนเห็น

 

 

         สำหรับแนวคิดต้นไม้ไหว้ครูเกิดมาหลายสิบปีแล้ว แต่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การนำของนางสายชล สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางลักขณา ทิพย์ฤาดี ครูเจ้าของโครงการ โดยครูลักขณา เล่าว่า แนวคิดการใช้ต้นไม้แทนพานไหว้ครูนั้น หลังจากที่ตนเองย้ายมาตั้งแต่ปี 2551 ก็เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้ว จึงทำโครงการสานต่อ เนื่องจากความต้องการอยากให้โรงเรียนมีความร่มรื่น รวมถึงปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักรักสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่นี่จะไม่มีการใช้โฟมในการประดับตกแต่พานไหว้ครู โดยในช่วงแรกหลายปีก่อน ใช้เป็นกล้าไม้ต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

 

          หลังจากเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูเสร็จ เด็กนักเรียนและครูก็จะช่วยกันปลูกต้นไม้ที่นำมาไหว้ครู  ซึ่งต้นไม้ในโรงเรียนหลายสิบต้นเกิดจากการที่นักเรียนนำมาไหว้ครู หลายปีเข้าต้นไม้ก็โตจนเต็มพื้นที่โรงเรียน ทำให้ไม่มีพื้นที่ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่แล้ว ปีนี้จึงเกิดแนวคิดว่า ให้นักเรียนเปลี่ยนจากการนำต้นไม้ขนาดใหญ่มาเป็นผักสวนครัว และไม้ประดับ เพื่อนำมาปลูกและประดับภายในโรงเรียน อีกทั้งการซื้อต้นไม้ 1 ต้น ราคาถูกกว่าการที่ต้องนำเงินไปซื้อวัสดุมาทำพานไหว้ครู เสร็จงานแล้วก็ทิ้ง 

 

         แต่สำหรับปีนี้ได้ปรับแนวคิดให้นำเอา พืชผักสวนครัวมาไหว้ครูแทน เพราะต้นไม้ใหญ่ไม่มีที่ปลูกแล้ว แต่หากเป็นพืชผักสวนครัว ไหว้ครูเสร็จก็สามารถนำไปปลูกต่อได้ 

 

         ครูลักขณายังเล่าอีกว่า การปลูกฝังนักเรียนแบบนี้ ทำให้การรักสิ่งแวดล้อมกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของนักเรียนไปแล้ว เพราะที่นี่เป็นโรวเรียนปลอดขยะด้วย ซึ่งโรงเรียนมีพื้นที่ 15 ไร่ มีภารโรงเพียงแค่คนเดียว แต่โรงเรียนสะอาดและร่มรื่น เพราะนักเรียนช่วยกัน

 

         ถึงแม้ว่าจะมีการนำเอาต้นไม้มาไหว้ครูแทนการประดับพานสวยงามแต่ที่โรงเรียนก็ยังมีพานธูปเทียน ที่ให้ตัวแทนนักเรียนบางส่วนได้ถือขึ้นไปเพื่อไหว้ครูด้วย เนื่องจากโรงเรียนยังอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม ให้นักเรียนได้เห็นอยู่

 

 

ข่าวและภาพโดย  - พรพรรณ เพ็ชรแสน 

วิถีชุมชน