ปลูกป่า 1 ตำบล 1ป่าชุมชน วันสิ่งแวดล้อมโลก

6 มิ.ย. 2562 10:50 น.
ขอนแก่น- อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแกน จัดกิจกรรม 1 ตำบล 1 ป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

 

              ที่บริเวณถนนรอบแก่งละว้า ตำบลเมืองเพียง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ นายไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้บริหารโครงการมิตรบ้านไผ่ พร้อมด้วยจิตอาสาและประชาชนชาวอำเภอบ้านไผ่ กว่า 500 คน ร่วมปลูกป่าตามโครงการ 1 ตำบล 1 ป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน  1,000 ต้น เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้รักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มความชื้นในอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มพื้นที่แลนมาร์คของอำเภอบ้านไผ่ โดยเฉพาะการที่นำต้นตาลมาปลูกตลอดสองข้างถนน เมื่อต้นตาลโตมานอกจากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังเป็นการเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งใหม่ของอำเภอบ้านไผ่อีกด้วย

 

 

              นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับการการดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ได้ร่วมคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ต้นไม้สามารถเติบโต สร้างความสมดุลและอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน และที่สำคัญ ต้นไม้บางชนิดยังเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนได้ด้วย 

              

 

 

             ซึ่งพื้นที่แก่งละว้า มีน้ำแต่ไม่มีต้นไม้ ซึ่งเมื่อมีน้ำแล้วก็ควรจะมีป่าคู่กับน้ำ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ การได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนี้ ทำให้เห็นความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านเมืองเพียที่อยากเห็นบ้านของตนเองดีขึ้น ซึ่งแสดงถึงการรวมพลังจากคนท้องถิ่น เพื่อสร้างสิ่งที่ดีๆ และความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบ้านตัวเอง และยังเห็นถึงความตั้งใจจริงของโครงการมิตรบ้านไผ่ที่จะเข้ามาดำเนินธุรกิจในพื้นที่ เพื่อสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น พร้อมๆ กับการอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับชุมชนต่อไป

 

วิถีชุมชน