ไม่ต้องกลัวตกงาน กลุ่มแม่บ้านใส่ไอเดียบวกขยันประยุกต์ทำพรมเช็ดเท้าสร้างรายได้

6 มิ.ย. 2562 11:27 น.
นครราชสีมา -ไม่ต้องกลัวตกงาน..กลุ่มแม่บ้านโคราช เพิ่มไอเดียบวกกับความขยันประยุกต์ลวดลายพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า ส่งขายสร้างรายได้เสริมนับหมื่นบาทต่อเดือน

นครราชสีมา-วันนี้ (6 มิถุนายน 2562)   กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา  ได้ใช้ช่วงว่างเว้นจากการทำนา รวมกลุ่มกันเย็บพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป ออกจำหน่ายตามงานจัดแสดงสินค้าและตลาดถนนคนเดิน สร้างรายได้เสริมเข้าครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันมีแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง ประกอบกับ มีผู้หันมาผลิตพรมเช็ดเท้าออกวางจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น กลุ่มแม่บ้านจึงได้อบรมหาความรู้เพิ่มเติม นำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น

 

โดยนำไอเดียประยุกต์ลวดลายของพรมเช็ดเท้าให้สวยงามและทันสมัย ทั้งรูปการ์ตูน ผลไม้ ดอกไม้ และรูปสัตว์นานาชนิดตามที่ลูกค้าสั่งทำ เน้นลวดลายที่แตกต่างไม่ซ้ำใคร ซึ่งนอกจากจะสวยงามแล้วจะต้องคงทน เหนียวนุ่ม มีคุณภาพด้วย  โดยพื้นพรมต้องได้มาตรฐาน  ทุกผืนจะต้องสามารถแช่น้ำ ซักเครื่อง และปั่นแห้งแล้วคืนรูปได้

 

สำหรับพรมเช็ดเท้าที่ทอเสร็จ จะขายในราคาตั้งแต่ผืนละ 35-100 บาท แล้วแต่ขนาดและความยากง่ายของลวดลาย ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี  สร้างรายได้เฉลี่ยคนละ 5,000-6,000 บาทต่อเดือน สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มักประสบปัญหาเรื่องการตลาด ทางกลุ่มแม่บ้าน จึงอยากฝากให้หน่วยงานภาครัฐได้เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องการจำหน่าย และทำให้มีออเดอร์สั่งทำหรือส่งจำหน่ายเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นและยังเป็นการสร้างงานให้กับกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ช่วยลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานต่างถิ่นอีกด้วย

 

 

ทำมาหากิน