ตะลึง ขุดพบไหโบราณอายุกว่า2พันปี

5 มิ.ย. 2562 16:20 น.
นครราชสีมา - ชาวบ้านโคราช ขุดพบไหโบราณกลางบึงอายุกว่า 2,000 ปี เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี

นครราชสีมา-วันนี้ (5 มิถุนายน 2562)  ที่บ้านเลขที่ 1โนนบ้านเก่า หมู่ที่ 3 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอ      เมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา พบชาวบ้านกำลังยืนมุงดูไหโบราณขนาดใหญ่ สูงประมาณ 30 เซนติเมตร    มีสภาพ เกือบสมบูรณ์ 100% คาดว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผาโบราณ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี โดยนายอาทร เทียนไธสง อายุ 34 ปี ชาวบ้านในตำบลกระเบื้องนอก เปิดเผยว่า  ขณะที่ตนกำลังทอดแหจับปลาอยู่ในสระน้ำกลางหมู่บ้าน สังเกตเห็นว่า มีไหโผล่ขึ้นมา จึงได้ขุดดู พบว่าเป็นไหโบราณจมอยู่ในสะน้ำ จึงได้นำขึ้นมาให้ชาวบ้านดู


 

ซึ่งก่อนหน้านี้ ชาวบ้านในตำบลกระเบื้องนอกได้มีการขุดพบไหโบราณและเครื่องปั้นดินเผาโบราณจำนวนมากในพื้นที่ตำบลกระเบื้องนอก  เพราะเป็นพื้นที่เมืองเก่า มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เก่าแก่ และเคยมีชุมชนโบราณอาศัยอยู่ในอดีต นอกจากนี้ อำเภอเมืองยางยังเคยเป็นแหล่งที่ตั้งถิ่นฐานชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่นตามโคกเนินจะปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี โดยขุดพบเครื่องปั้นดินเผาในใจกลางเมืองบ้านเมืองยางและบ้านกระเบื้องนอก พบเศษกระเบื้องเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมากในเขตชั้นดินลึกเพียงแค่ 1 เมตรเท่านั้น


ซึ่งตามรายงานการขุดค้นพบของกรมศิลปากร ระบุว่าเป็นหลักฐานในยุคหินเก่า อายุประมาณ 3,500 ปีก่อนประวัติศาสตร์ และในยุคต่อมา  ยังพบเศษซากกู่ปราสาทขนาดเล็กตามเนินเล็กๆ ที่บ้านเมืองยาง บ้านนางออ  นอกจากนี้ ที่ตั้งหมู่บ้านเมืองยางบ้านเมืองเก่า ในปัจจุบัน  ยังมีลักษณะเป็นคูน้ำวงล้อมรอบชุมชน  ซึ่งแสดงให้เห็นร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มีมาแต่ในอดีต สำหรับไหโบราณที่ขุดพบในครั้งนี้ ชาวบ้านจะเก็บรักษาไว้ให้กราบไหว้บูชา เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำความสุขมาให้คนในชุมชน และเตรียมหาแนวทางพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอารยธรรมโบราณของโคราชต่อไป

 

ของดีชุมชน