ฝนทิ้งช่วงโคราชทวีความรุนแรง ชาวบ้านต้องเข็นน้ำหมู่บ้านอื่นรดพืชผัก

5 มิ.ย. 2562 09:35 น.
นครราชสีมา- ชาวบ้านโคราชประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ชาวบ้านต้องเข็นน้ำจากหมู่บ้านอื่นมาใช้รดพืชผักแม้จะเข้าฤดูฝนแล้ว ด้านผู้ว่าโคราชรณรงค์ต่อเนื่องให้ใช้น้ำอย่างประหยัด

นครราชสีมา-วันนี้( 5 มิถุนายน 2562)    ชาวบ้านในตำบลลำคอหงส์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา กำลังประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วง ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตร โดยนาง แดง หมั่นการนา อายุ 67 ปี ชาวบ้านในตำบลลำคอหงส์ บอกว่า แหล่งเก็บน้ำต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่แห้งขอดจนเกือบหมดแม้ว่าจะเข้าหน้าฝนแล้ว แต่กลับประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงนาน ไม่มีฝนตกลงมา  จึงต้องไปเข็นบรรทุกน้ำจากหมู่บ้านอื่นมารดพืชผักก่อนที่ผลผลิตจะเหี่ยวเฉาได้รับความเสียหาย ซึ่งคาดว่าปีนี้ ฝนทิ้งช่วงจะยาวนานอย่างแน่นอน

ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ปีนี้ปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาน้อยกว่าทุกปี  เพราะมีฝนตกลงมาน้อย   จนส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงยาวนาน  จึงขอให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดจนกว่าจะมีน้ำเก็บกักในพื้นที่มากยิ่งขึ้น