ชาวนากาฬสินธุ์นอกเขตชลประทานแห่บั้งไฟบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอฝน

4 มิ.ย. 2562 21:37 น.
ชาวบ้านนอกเขตชลประทานในตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดริ้วขบวนแห่บั้งไฟบูชาพญาแถนเทวดาแห่งฝน พร้อมรำบวงสรวงบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลฝนตกต้องตามฤดูกาล หล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ธัญญาหารให้อุดมสมบูรณ์ ไม่เกิดภาวะฝนแล้ง และขายได้ราคาสูง

ที่วัดสระแคนนามล บ้านนามล ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2562 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โคกสมบูรณ์ โดยมีนายสายัน กมลมูล นายก อบต.โคกสมบูรณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน เยาวชนใน ต.โคกสมบูรณ์ จัดริ้วขบวนแห่และรำบวงสรวงพญาแถนเทวดาแห่งฝนเป็นจำนวนมาก โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยสีสัน คึกคัก สนุกสนาน

นายสายัน กมลมูล นายก อบต.โคกสมบูรณ์ กล่าวว่า พื้นที่ ต.โคกสมบูรณ์ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 9 หมู่บ้าน เป็นตำบลเดียวในเขต อ.กมลาไสย ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ขณะที่การประกอบอาชีพหลักคือการทำนา ซึ่งจะทำปีละครั้งคือนาปี โดยอาศัยน้ำจากน้ำฝนเป็นหลัก หากปีใดฝนดีข้าวปลาและพืชพันธุ์ธัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์ หากปีใดฝนทิ้งช่วงก็จะทำให้ต้นข้าวไม่งอกงาม เกิดโรคระบาด ชาวนาประสบปัญหาขาดทุน จึงได้ร่วมกับจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เป็นความเชื่อของชาวอีสานที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีการจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อเป็นการบอกกล่าวและบูชาพญาแถน เป็นสัญญาณว่าฤดูฝนได้มาถึงแล้ว ขอให้บันดาลฝนตกต้องตามฤดูกาล

นายสายัน กล่าวอีกว่า การจัดงานบุญบั้งไฟของชาว ต.โคกสมบูรณ์ ยังเป็นการนำชาวบ้านทุกกลุ่มวัย ทั้งผู้สูงอายุ พ่อ แม่ หนุ่มสาว เด็ก เยาวชน ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตามฮีต 12 คอง 14 รวมทั้งสืบทอดภูมิปัญญาการทำบั้งไฟและจุดบั้งไฟขึ้นฟ้า ที่เป็นบุญประเพณีสำคัญของท้อถิ่นในช่วงเดือน 6 และสืบสานมาหลายชั่วอายุ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความรักความสามัคคี สร้างความสนุกสนานรื่นเริงของคนในชุมชนให้เกิดความผ่อนคลาย ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพทำนา

“จากการที่พื้นที่ ต.โคกสมบูรณ์ เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานดังกล่าว การทำนาต้องรอให้ฝนตกลงมาและมีน้ำขังตามท้องนาชาวบ้านถึงจะได้ทำนาได้ รวมทั้งมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคกักเก็บในบ่อน้ำสาธารณะตลอดปี การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี จึงเป็นกิจกรรมที่ชาว ต.โคกสมบูรณ์ ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี ทั้งนี้เพื่อหลอมรวมความเป็นหนึ่งเดียว และการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมจัดริ้วขวนแห่บั้งไฟ ประกอบด้วยขบวนผาแดง-นางไอ่ และขบวนนางรำรำถวายพญาแถนแล้ว ยังมีการรำบวงสรวงดวงวิญญาณปู่บุญธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน เพื่อเป็นการขอให้บันดาลฝนตกต้องตามฤดูกาล และปกปักษาทุกชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุข รวมทั้งหล่อเลี้ยงพืชพรรณธัญญาหารให้อุสมสมบูรณ์ ไม่เกิดโรคระบาด ขายได้ราคาสูงอีกด้วย” นายสายันกล่าว

ศิลปะวัฒนธรรม