เทศบาลเมืองศรีสะเกษปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลก

4 มิ.ย. 2562 13:13 น.
ศรีสะเกษ - นายกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ นำประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ช่วยลดภาวะโลกร้อน สร้างสมดุลให้ระบบนิเวศน์

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ บริเวณสวนราชสักการะ (เกาะห้วยน้ำคำ)  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 โดยมี นางสาวศรีเสงี่ยม ณูรักษา ปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษจำนวน 47 ชุมชนและนักเรียนในเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมด้วย

 

 

 

ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการปลูกต้นไม้เป็นโครงการหลักที่จะทำให้เขตเมืองศรีสะเกษเป็นเมืองน่าอยู่ร่มรื่นสวยงาม การปลูกต้นไม้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ช่วยลดภาวะโลกร้อน การอนุรักษ์ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลทั้งระบบนิเวศน์ ในปี 2562 นี้ มีเป้าหมายที่จะปลูกไม้ ที่บริเวณสวนราชสักการะ และด้านหลังศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จำนวน 1,067 ต้น และได้แจกจ่ายพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชนกลับไปปลูกในพื้นที่ด้วย

 

 

 

นอกจากนี้ ยังได้นำนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาลมาร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่ และนักเรียนเหล่านี้จะได้เป็นผู้ร่วมดูแลต้นไม้ที่ปลูกให้เจริญเติบโตต่อไปอีกด้วย

 

 

 

 

 

ภาคประชาสังคม