มทบ.28 บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล"พระราชินี"

3 มิ.ย. 2562 16:45 น.
จ.เลย - มณฑลทหารบกที่ 28 อ.เมือง จ.เลย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วยการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล"พระราชินี"

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 มิ.ย. 2562 ณ มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ. เลย  พล.ต.เกียรติศักดิ์  วิเวก ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 28 พ.อ.ประเสริฐ สิงขรเขียว และ พ.อ.อำนวย  ยอดพันธ์  รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 นำข้าราชการทหาร  ข้าราชการ  สารสัตรทหาร  กำลังพล ประชาชนเข้าร่วมบริจาคโลหิต   โครงการกิจกรรมเนื่องในโอกาสพิเศษเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่  3 มิถุนายน 2562

 

อีกทั้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดี  ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ปวงชนชาวไทยเทิดทุนเหนือสิ่งอื่นใด  เพื่อมีโลหิตไว้ในธนาคารเลือด  สถานพยาบาล   ทั้งนี้ เพื่อไว้ช่วยเหลือชีวิตมนุษย์  ผู้ประสบภัย อุบัติเหตุ ผู้ป่วย  รวมทั้งผู้ที่มีความต้องการขาดแคลนโลหิต ซึ่งได้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากข้าราชการทหาร ข้าราชการ กำลังพล  ตลอดจนประชาชนบริจาคในโอกาสพิเศษนี้จำนวน 150 คน ด้วยกัน

 

ศิลปะวัฒนธรรม