นศ.ราชภัฎกว่า 2 พันทำบุญใส่บาตรถวาย"พระราชินี"

3 มิ.ย. 2562 11:20 น.
ศรีสะเกษ- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กว่า 2 พันคน ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ 42 รูป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมกับชาวบ้านหว้าน ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รศ.ดร.ประกาศิต อนุภาพแสนยากร รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับคณะอาจารย์ และนักศึกษากว่า 2 พันคน ร่วมประกอบพิธีทำบุญใส่บาตร ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 42 รูปมาร่วมอนุโมทนาถวายพระพร รับบิณทบาตรจากคณะอาจารย์ - นักศึกษา ที่พร้อมใจกันมาแสดงออกซึ่งความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมจัดเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมทำบุญใส่บาตรกันในเช้าของวันนี้

 

ขณะเดียวกัน ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้มีพี่น้องประชาชน ชาวบ้านบ้าน ได้ร่วมกันออกมาทำบุญ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในรัชกาลที่10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยมี นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมนำกล่าวคำถวายพระพร ด้วย

 

 

 

ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ซึ่งช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงระหว่างการเตรียมเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา2562 ได้มีการจัดค่ายเยาวชนคนนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ามาสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จากที่เดิมอาจจะเคยเรียนมาจากระดับมัธยม ประถมศึกษา แต่จากนี้เป็นต้นไปก็จะเข้ามาสู่รั้วของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ใหญ่ในการที่จะต้องเตรียมตนให้มีความพร้อมในการศึกษา เล่าเรียนโดยพึ่งตนเอง

 

นับตั้งแต่การเลือกวิชา สายการศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนเอง การวางแผนในการเรียน การจัดลำดับของการเรียน วิชาที่จะลงเรียนเพื่อให้จบตามเป้าหมาย การประพฤติปฏิบัติตนทั้งอยู่ในห้องเรียน ในหอพัก หรือออกไปพักตามหอพักต่างๆ ที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัย การคบเพื่อน การเที่ยวเตร่ในช่วงกลางวัน และกลางคืน อื่นๆ ล้วนที่จะมีผลต่อการเรียนของตนเอง

 

ทางคณะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยฯ ได้ช่วยมาแนะนำ มาอบรม เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในช่วงนี้ และเนื่องในโอกาสอันดีนี้ ก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญใส่บาตร ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 42 รูป มาร่วมอนุโมทนาถวายพระพร รับบิณทบาตรจากคณะอาจารย์ - นักศึกษา ที่พร้อมใจกันมาแสดงออกซึ่งความจงรัก ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมจัดเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมทำบุญใส่บาตรกันในเช้าของวันนี้ด้วย

 

 

 

เช่นเดียวกันในภาคของประชาชนชาวศรีสะเกษ ชาวบ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้พร้อมในกันออกมาร่วมกันสวดมนต์ ไหว้พระ ประกอบพิธีถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมทำบุญใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน ซึ่งที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ ถือเป็นวันที่ได้รับความนิยมจากผู้คนที่เดินทางมาร่วมทำบุญใส่บาตรกันเป็นประจำ มีตลาดโบราณของชาวบ้านที่นำผลผลิตของชุมชนออกมาวางจำหน่ายกันทุกวัน และเป็นวัดของหมู่บ้านที่ถือศีลห้า หมู่บ้านปลอดอบายมุข วัดที่ได้รับความนิยมในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเชิงพระพุทธศาสนาของจังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม