ศิษย์วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ถือศีลสร้างบุญวันหยุดยาว ปล่อยปลานับแสนลงลำเชียงสา

2 มิ.ย. 2562 17:20 น.
นครราชสีมา - ศิษยานุศิษย์ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว โคราช ถือศีลสร้างบุญวันหยุดยาว ร่วมกันปล่อยปลานับแสนตัว คืนสู่ธรรมชาติ ที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา

นครราชสีมา-เช้าวันนี้ (2 มิถุนายน 2562) เวลาประมาณ 10.00 น. พระอาจารย์โสภา สมโณ เจ้าอาวาสวัดแสงธรรมวังเขาเขียว ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นำศิษยานุศิษย์นับพันคน ซึ่งใช้โอกาสช่วงวัดหยุดยาว นุ่งขาวห่มขาวมาถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัด พร้อมกับร่วมกันทำบุญด้วยการปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ กว่า 1 แสนตัว ที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อาทิ  ปลาบึก ปลาดุก ปลานิล เป็นต้น


โดยวัดแสงธรรมวังเขาเขียวแห่งนี้ มีพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล ซึ่งภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและบรรจุพระอัฐิธาตุหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เอาไว้ เป็นเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะศิษย์และชาวพุทธทั่วไป   เพื่อการสร้างคุณงามความดีตามรอยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และตามคำสอนขององค์หลวงตาฯ นับเป็นสถานที่สวยงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก  พุทธศาสนิกชนจึงมักพากันหลั่งไหลมาสักการบูชาหรือปฏิบัติบูชาที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา กันตลอดทั้งปี

 

ส่วนอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา เป็นอ่างขนาดกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านวังน้ำเขียว ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว  อยู่ห่างจากอ่างลำพระเพลิงไปทางทิศใต้ประมาณ  50  กิโลเมตร  เป็นเขื่อนดิน  โดยลำเชียงสา เป็นลำน้ำสาขาที่สำคัญสาขาหนึ่งทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำมูล ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสลัดได  และเขาช้างชะลูด  ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก 7.50 ล้านลูกบาศก์เมตร   เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูกแก่พื้นที่บางส่วนของตำบลอุดมทรัพย์  อำเภอวังน้ำเขียว   และตำบลใกล้เคียง รวมทั้ง เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งของราษฎรที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง  รวมพื้นที่รับประโยชน์ 12,726ไร่

 

 

วิถีชุมชน