"ครู-นร."ไอเดียเจ๋งปลูกเมล่อนขายในร.ร.

2 มิ.ย. 2562 13:49 น.
นครราชสีมา - ไอเดียเจ๋ง เด็ก-ครูโรงเรียนคลองสะท้อน วังน้ำเขียว ผุดเมล่อนฟาร์ม สร้างรายได้ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

นครราชสีมา –วันนี้(2 มิถุนายน 2562) ผู้สื่อข่าวรายว่า ที่โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ใครไปมาจะแปลกใจ เมื่อพบโรงเรือนเพาะปลูกระบบปิด สร้างอยู่หน้าโรงเรียน โดยได้ผุดโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ที่ชื่อว่า “ คลองสะท้อนเมล่อนฟาร์ม “ โดยจุดเด่นของโครงการคือจะไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนและรสชาติเมล่อนจะ หอม หวาน อร่อย

นางสาวธรชญา ไพพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสะท้อน อำเภอวังน้ำเขียว กล่าวว่าโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนโรงเรือน จากศิษย์เก่าสมุทรสาครราชวิยาลัยรุ่นที่ 85  และ เมล่อนซีเมล่อนฟาร์ม ที่นำทีมโดยนายณัฐนันท์ ขอเสริมกลาง ให้การสนับสนุน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์  กลุ่มสาระการงานอาชีพ สำหรับนักเรียน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน 


โดยเรียนรู้ผ่านทฤษฎี สู่การลงมือปฏิบัติจริงในหลักสูตรปลูกได้ขายเป็น  โดยจุดเด่นของโครงการคือจะไม่ใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนและรสชาติเมล่อนจะ หอม หวาน อร่อย ซึ่งผลผลิตที่ได้แบ่งเป็น  4  ส่วน คือส่วนแรก ผลเมล่อนทั้งดิบ และสุกนำมาเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ส่วนที่ 2 รายได้จากการขายนำมาเป็นทุนรายได้ สำหรับกลุ่มนักเรียนที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกิจกรรม


"ส่วนที่ 3 เป็นทุนในการสร้างร้านค้าสวัสดิการการงานอาชีพ และส่วนที่ 4  เป็นทุนในการสร้างผลผลิตในรอบต่อๆไป โดยเด็กๆ จะได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน และได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมการอบรมสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ “คลองสะท้อนเมล่อนฟาร์ม”ของทางโรงเรียนคลองสะท้อน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 061-6988882 " นางสาวธรชญาฯ กล่าว.

 

เศรษฐกิจภูมิภาค