เกียรติยศ คนกู้ชีพ กู้ภัยฮุก 31 โคราช รับเข็มเชิดชูเกียรติ ทำคุณประโยชน์แก่สังคม

30 พ.ค. 2562 17:18 น.
นครราชสีมา- เกียรติยศ คนกู้ชีพ หน่วยกู้ภัยฮุก 31 โคราช รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทกิตติมศักดิ์ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีประสิทธิภาพฝ่าทุกภารกิจเสี่ยงตาย ทำคุณประโยชน์แก่สังคม

  

นายประวิทย์  อัศวินชัย ประธานมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทกิตติมศักดิ์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.)เป็นเข็มแรกของประเทศไทย โดยองค์กรเอกชนได้รับในฐานะเป็นองค์กรที่มีศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ จากนายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ภายในงานมีการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2562  "มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย" (Conference Program of National EMS Forum 2019 : Next Generation EMS)  กำหนดจัดถึง 31 พฤษภาคม หัวข้อการประชุมเสวนาทิศทางการปฏิรูปประเทศและการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย ทิศทางระบบการแพทย์ฉุกเฉินในต่างประเทศ ท่ามกลางหน่วยกู้ภัย และองค์กรเกี่ยวกับการแพทย์พยาบาลจากทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมอย่างเนืองแน่น

  

นายประวิทย์  ประธานมูลนิธิ ฯ เปิดเผยว่า “ มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา หรือฮุก.31 โคราช” เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีภารกิจบรรเทาสาธารณภัยให้การช่วยเหลือประชาชน ด้านกู้ชีพ กู้ภัยรวมทั้งเก็บศพไร้ญาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2531 รวมเป็นเวลา 31 ปี มุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนเสมอมา ที่ผ่านมาปรับปรุงพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมกู้ชีพ กู้ภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา หน่วยกู้ภัยฮุก.31 โคราช มีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 26 อำเภอ และบางอำเภอในจังหวัดชัยภูมิ,สุรินทร์,ยโสธร,ร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 46 จุดบริการ

 

นอกจากนี้ ฮุก.31 โคราชมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ และระดับสากล ได้เข้าร่วมภารกิจสำคัญต่างๆมากมาย เช่น จัดชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ภาคใต้ ,เสริมแผนของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (หน่วยซีล) ใช้ในปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง จ.เชียงราย ,ให้ความช่วยเหลือค้นหาเครื่องบินโดยสาร รุ่นเอทีอาร์ 72 เที่ยวบินคิววี 301 ของสายการบินลาวแอร์ไลน์ ที่ประสบอุบัติเหตุตกที่เมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ กู้ภัยและช่วยเหลือประชาชนในแขวงอัตตะบือ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ประสบภัยพิบัติสันเขื่อนเซเปียน แตก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมอย่างหนัก รวมทั้งประสานงานร่วมกับองค์การอนามัยโลกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมกู้ภัยอย่างต่อเนื่อง

   

“ ผมรวมทั้งเพื่อนอาสาสมัครร่วมองค์กรทุกคนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง รางวัลนี้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพขององค์กรอยู่ตลอดเวลา ให้มีความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัยพิบัติ อุบัติภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป”นายประวิทย์ กล่าว

  

คนดี คนเด่น