เกษตรกรเลี้ยงแพะบนภู ป้อนตลาดต่างประเทศไร้มลพิษสร้างชีวิตมีรายได้ดี

29 พ.ค. 2562 08:58 น.
จ.เลย อ.เชียงคาน นอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเลี้ยงสัตว์ได้ดี โดยเฉพาะแพะ ที่ตลาดเปิดกว้างทั้งในและต่างประเทศ เลี้ยงแพะ สร้างงาน อาชีพและรายได้อย่างดี อีกด้วย จากการน้อมนำ"ศาสตร์พระราชา" มาใช้

              เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สวน ลุงเผือก หรือนายทรงพล  พัฒนไชย  อายุ 64    ปี  เลขที่    หมู่ 7 บ้านบุฮม ต.ลุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย  (สวนลุงเผือก)  และขึ้นไปบนภูเขาอันเป็นคอกเลี้ยงวัวและแพะ ที่สมบูรณ์  มีแพะตัวผู้ ตัวเมียและลูก  ๆ  อ้วน  สมบูรณ์แข็งแรง กำลังกินใบกระถิน

 

             ลุงเผือก เล่าว่า ตนชอบเที่ยวไปหลายจังหวัด และเริ่มต้นจากการทีตนเดินทางไปหาเพื่อนที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  ถามวิธีการเลี้ยง การดูแลการตลาดแพะ  เห็นว่าเลี้ยงง่าย ไม่มีศัตรูมารบกวน ส่วนปาก เท้า เปื่อย โรคอื่นๆ นั้นก็มีสัตวแพทย์เข้ามาตรวจทุกเดือนให้   กินอาหารง่าย ไม่ต้องไปหาซื้ออาหารเสริม หัวอาหารอะไรเพียงต้นไม้ ใบหญ้าก็กินได้แล้ว  จึงขอซื้อมาเลี้ยง  เพื่อนไม่ขายกลับให้ตนมาแบบฟรี 4 ตัว  เป็นแพะสายพันธุ์แองโกรลูกผสมพื้นเมือง”   

 

             ลุงเผือก เล่าอีกว่า แพะเป็นสัตว์ป่านิยมนอนที่สูง ปลอดภัย สะอาด จึงมีโรงเรือนให้นอน ออกไปหากินอิ่มก็จะขึ้นนอนเอง อาหารก็หญ้าภายในสวนมะม่วง 15 ไร่ของตน ใบไม้ และต้น ใบกระถินจะชอบมาก จ.เลย เหมาะสมมากเพราะป่า โคก ภูเขามีมากทุกพื้นที่   ชอบความสะอาดดังนั้น  โรคของแพะคือฝนและความชื้น และมีการตรวจสุขภาพตรวจโรคประจำจะไม่มีแท้ง และที่คอกแพะของตนยังเป็นที่ตั้งของโครงการหมู่บ้านหลักการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์  บ่อแก๊สชีวภาพ ถุงหมักแบบพีวีซี กรมปศุสัตว์ สำหรับราคาพ่อพันธุ์ 8,000-10,000 บาท/ตัว.พ่อพันธุ์ 1 ตัว/ตัวเมีย  30-50 ตัว  อายุสูง 10 ปี ตัวเมียอายุ 5 ปี ก็จะเป็นแพะปลด  ตัวเมียอายุได้ 7 เดือนก็จะพร้อมผสมพันธุ์และจะให้ลูกได้ 2 ครั้ง/ปี   ตัวเมียพร้อมผสมพันธุ์จะมีกลิ่น มีอารมณ์   

 

               แบบ”ศาสตร์พระราชา” มาใช้แบบแบ่งปัน  จากการที่ได้ทำบัญชีไว้เห็นวามีกำไร 150-200 % และได้จัดตั้งเป็นธนาคารแพะ มีเกษตรกรมารับซื้อไปเลี้ยงจำนวนมากแล้วในขณะนี้ทั้งจังหวัดเลยกวา 1,000 ตัว เกษตรกรกว่า 50 ราย

 

             ส่วนตลาดนั้นเปิดกว้างมาก ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเลยและอื่นๆ ก็มีวางจำหน่าย เช่นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จะบริโภคเนื้อแพะไม่ต่ำกว่า 100 ตัว/วัน. ทางเวียดนาม มาเลเซียก็มารับซื้อที่ตลาดรวบรวมสัตว์ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ส่วน จ.สกลนคร เองก็มารับซื้อที่ จ.เลย  

 

              ส่วนราคาขายแบบยกตัวและขายแบบยกคอกเหลือไว้เพียงพ่อ-แม่พันธุ์ ไม่ขายแบบชำแหละ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีมาทำ MOU กับทางประเทศทางอาหรับ แต่จะรับเฉพาะเนื้อชำแหละตนไม่ร่วมมือด้วย  จะเป็นการเสียเปรียบ  เมื่อตนทำปศุสัตว์แบบลดต้นทุนนำศาสตร์พระราชามาใช้และแบ่งปันไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ และได้เป็นที่ตั้งโครงการหมู่บ้านหลักการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์  บ่อแก๊สชีวภาพ ถุงหมักแบบพีวีซี กรมปศุสัตว์  ด้วยสามารถติดต่อได้ที่   โทร.062-1970420

 

                                                             

ทำมาหากิน