นักธุรกิจหนุ่มเดินหน้าธุรกิจ"กระเทียม" เตรียมสกัดเป็นน้ำมันกระเทียมสู้ตลาดจีน

28 พ.ค. 2562 16:58 น.
ลำปาง- นายอภิชัย สัชฌะไชย ผุ้บริหารบริษัทนอร์ทเทอร์น พืชไร่ เผย บริษัทนอร์ทเทอร์นพืชไร่ กำลังดำเนินการธุรกิจใหม่นอกเหนือธุรกิจรับซื้อครั่งจากเกษตรกรทั่วภาคเหนือ แปรรูป ผลิตครั่งเม็ดและแชลแลคส่งออก เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และฟาร์มวัวเนื้อ ล่าสุดเตรียมเดินหน้าธุรกิจ"กระเทียม" เตรียมสกัดเป็นน้ำมันกระเทียมสู้ตลาดจีน

“การดำเนินธุรกิจกระเทียมของบริษัทเรา เนื่องจากทราบว่าในปีนี้ ราคากระเทียมค่อนข้างตกต่ำ มีกระเทียมจีนเข้ามาตีตลาดจำนวนมาก และกระเทียมไทยเองก็มีปัญหาด้านคุณภาพและปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลาง บริษัทเราจึงลงไปศึกษาเกี่ยวกับกระเทียมในเชิงลึก พบว่าจังหวัดลำปางเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ปลูกและผลิตกระเทียมของประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในอันดับ 3หรือ4 ของประเทศ”ขณะที่จังหวัดลำปางเองไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือพ่อค้าที่รับซื้อกระเทียม อย่างจริงจัง มีเพียงพ่อค้าคนกลางเป็นส่วนใหญ่ด้วยเหตุนี้ตนเองจึงคิดศึกษาและตั้งใจทำอย่างจริงจัง โดยเริ่มเข้าไปหากลุ่มผู้เกษตรกรผู้กระเทียมพื้นที่อำเภองาว ทางอำเภอวังเหนือ เริ่มซื้อกระเทียมสดนำมาตากแห้งภายในโรงงานซึ่งแผนของเราคือเอากระเทียบมาโม่เป็นกลีบและนำไปจำหน่ายต่อที่ ตลาดค้าส่งทั่วประเทศ เช่น ตลาดไท โรงงานน้ำพริก โรงงานเครื่องปรุง เป็นต้น

 

ซึ่งที่จริงแล้วกระเทียมมีประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะเรื่อง”น้ำมันกระเทียม” ซึ่งขณะนี้มีทีมวิจัยในเรื่องน้ำมันกระเทียมแล้ว เนื่องจากมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้น ลดค่าน้ำตาลในเลือด ลดไขมันในเลือดและลดความดัน ซึ่งชาวต่างชาติให้การยอมรับประโยชน์ของกระเทียมอย่างมากเช่นในต่างประเทศหลายประเทศยังใช้น้ำมันกระเทียมเป็นสารไล่แมลงอีกด้วย และเป็นโอกาสทางธุรกิจ ที่จะเติบโตได้ในอนาคต เนื่องจากลำปางเองมีพื้นฐานในการปลูกเพาะกระเทียมมาก

 

 

ปัจจุบันกระแสธุรกิจเรื่องสุขภาพ ประชาชนให้ความสนใจในการรักษาสุขภาพเริ่มรับประทานผักออแกนิก และผักปลอดสารพิษมากขึ้น  เป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งเสริมให้เกษตรทำต่อไป เราสามารถต่อยอดพัฒนา ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นขณะนี้เราได้เข้ามาร่วมงานกับพาณิชย์จังหวัดลำปาง ในเรื่องการสำรวจตลาด ไปแนะนำตัว เราจะเริ่มเข้าหาเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ปีต่อๆไปหาเครื่องมือที่ทันสมัยเทคโนโลยี มาช่วยพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในลำปาง หรืออีกหลายๆแห่งในประเทศไทย ต้องใช้แรงคนทำ แต่ในต่างประเทศ  เช่นจีน ที่เขาทำราคาได้ถูกเนื่องจากจีนมีเครื่องจักรกลเพื่อใช้ผลิตกระเทียมโดยเฉพาะ ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะต้องพัฒนาและต่อยอด สนับสนุนเกษตรกรในอนาคต

 

เมื่อมีโอกาสเราจึงต้องเข้าไปศึกษาทำ เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจ ทางบริษัทฯ เองเมื่อเราตั้งใจทำ ขณะนี้ เราได้ติดต่อไปทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิยทยาลัยพะเยา เพื่อพัฒนาในเรื่องการน้ำมันกระเทียม เมื่อพัฒนาเสร็จแล้ว จะได้มั่นใจว่ากระเทียมของไทยมีคุณภาพที่ดีขนาดไหน และสามารถพัฒนาไปได้อีกขนาดไหน เบื้องต้นสิ่งที่ต้องทำแน่นอนคือลดต้นทุนให้กับเกษตรกรก่อน เพือสามารถแข่งขันกับกระเทียมของประเทศจีนที่เข้ามาขายในประเทศไทย ได้อย่างแน่นอน สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมสามารถสอบถามได้ โทร.081-929-5999 ,087-179-0303หรือเพจ:นอร์ทเทอร์นพืชไร่

 

เศรษฐกิจภูมิภาค