ชาวบ้านร้องเรียนขอความเป็ธรรม ขอให้ย้าย" ผู้ใหญ่บ้าน"

27 พ.ค. 2562 22:40 น.
มหาสารคาม - ชาวบ้านหนองพอก  หมู่ 7  ต.ดงบัง  อ.นาดูน  จ.มหาสารคาม  เดินทางมายื่นหนังสือกรณีที่ชาวบ้านได้มีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่โปร่งใสของ  นายอธิภัทร  ศรีวิเศษ  ผู้ใหญ่บ้านหนองพอก  หมู่ 7  ต.ดงบัง  อ.นาดูน  จ.มหาสารคาม  โดยในหนังสือได้ระบุว่ามีโครงการถึง 9 โครงการ  ที่ไม่โปร่งใส  จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.00 น .ที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  นายสังวาล  ภารตุ้มเหลา  พร้อมด้วย  นายถวิล  มีบุญมาก  และชาวบ้านหนองพอก  หมู่ 7  ต.ดงบัง  อ.นาดูน  จ.มหาสารคาม  เดินทางมายื่นหนังสือต่อนายเกียรติศักดิ์  จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  โดยมีนางจันทร์เพ็ญ  ศักดิวงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหาสารคาม  เป็นผู้รับหนังสือแทนผู้ว่าราชการจังหวัด  กรณีที่ชาวบ้านได้มีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่อไปในทางทุจริตไม่โปร่งใสของ  นายอธิภัทร  ศรีวิเศษ  ผู้ใหญ่บ้านหนองพอก  หมู่ 7  ต.ดงบัง  อ.นาดูน  จ.มหาสารคาม  โดยในหนังสือได้ระบุว่ามีโครงการถึง 9 โครงการ  ที่ไม่โปร่งใส  จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ

ซึ่งต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ได้แจ้งรายงานผลมาว่าผู้ใหญ่บ้านไม่มีความผิด  ตามที่ได้ร้องไป  ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระดับอำเภอนั้น  ชาวบ้านมองว่าไม่เป็นธรรม  ซึ่งหากปล่อยไว้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยอย่างใหญ่หลวง  ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน  อาจทำให้ประชาชนหมดศรัทธาต่อหน่วยงานของรัฐ 

โดยข้อเรียกร้องของชาวบ้าน  ขอให้ย้ายผู้ใหญ่บ้าน  และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ให้ออกจากพื้นที่ภายใน 7 วัน  ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไปในหนังสือร้องเรียน 

นายถวิล  มีบุญมาก  ตัวแทนชาวบ้าน  เปิดเผยว่า   นอกจากชาวบ้านจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผลการพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในระดับอำเภอแล้ว  ตอนนี้ชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ใหญ่บ้าน  ไปฟ้องศาลหาว่าชาวบ้านที่เข้าชื่อเพื่อขอให้ตรวจสอบ  ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายในหนังสือ  จำนวน 39 คน  ในข้อหาแจ้งความเท็จ  โดยศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องในเดือนมิถุนายน  ซึ่งตนเองกับพวกรวม 39 คน  รู้สึกคลางแคลงใจและสงสัยว่า  การที่ประชาชนจะขอให้หน่วยงานมีการตรวจสอบถึงความไม่โปร่งใสเจ้าหน้าที่รัฐ  แต่เมื่อผลสอบออกมาแล้ว  ผู้ร้องกลับไปฟ้องศาล  หาว่าชาวบ้านแจ้งความเท็จ  มันไม่เป็นธรรมกับพวกตน  แล้วแบบนี้ใครจะกล้าตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐได้อีก  จึงขอให้ทางจังหวัดพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับพวกตน  ด้วยการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดใหม่ในระดับจังหวัดแทนชุดเดิม  พร้อมย้ายผู้ใหญ่บ้านออกนอกพื้นที่ภายใน 7 วัน  ส่วนกรณีที่ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง  พวกตนและชาวบ้านตาสีตาสารวม 39 คน  ที่ได้รับหมายศาลก็พ้อมที่จะไปให้ขอมูลตามหมายนัดนัด

การเมืองท้องถิ่น