ศรีสะเกษ เปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล TOA

28 พ.ค. 2562 08:08 น.
จังหวัดศรีสะเกษ เปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 16 ปี และ 18 ปี ชาย,หญิง เขต 3 ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ ศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1, นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ , นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกษ พร้อมด้วย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ชมรมกีฬาบาสเกตบอลจังหวัดศรีสะเกษ และคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 16 ปี และ 18 ปี ชาย,หญิง เขต 3 ประจำปี 2562  มี 10 จังหวัด เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, ยโสธร, มุกดาหาร, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด, นครราชสีมา และชัยภูมิ โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานในพิธีด้วย

 

 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันบาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เขต 3 และยังเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มาร่วมแข่งขันทั้ง 10 จังหวัดนี้ ได้มีพื้นที่ในการแสดงออกทักษะด้านกีฬาและความสามารถในด้านบาสเกตบอล เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้พัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อม มีความเป็นเลิศ เพื่อก้าวสู่การแข่งขันระดับประเทศ และระดับนานาชาติได้

 

 

 

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับชมรมกีฬาบาสเกตบอลจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 16 ปี และ 18 ปี ชาย,หญิง เขต 3 ประจำปี 2562 โดยเริ่มทำการแข่งขันวันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป โดยดำเนินการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 2 รุ่นอายุ ประกอบด้วย 1.รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ทีมชาย 12 ทีม และทีมหญิง 5 ทีม 2.รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมชาย 9 ทีม และทีมหญิง 5 ทีม

 

 

 

กีฬา