สถาบันพลศึกษาศรีสะเกษอบรมหลักสูตรกีฬาบาสเกตบอลJr.NBA

26 พ.ค. 2562 12:04 น.
ศรีสะเกษ - สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ร่วมกับ จูเนียร์ เอ็น บี เอ ( Jr.NBA ) ฝึกอบรมหลักสูตรกีฬาบาสเกตบอล เพิ่มศักยภาพให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลให้ก้าวสู่การแข่งขันระดับสากล

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ อาคารดุสิตฮอล์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอกสุทัศน์ สีแก้วเขียว  รองอธิบการบดีสถาบันพลศึกษา ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ, นายฉัตรมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ,นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมกีฬา พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ  จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรกีฬาบาสเกตบอล ซึ่งได้ร่วมกับ จูเนียร์ เอ็น บี เอ ( Jr.NBA ) โดยกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมในครั้งนี้ คือ ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ที่สนใจ ได้มี Miss Natalia Andre มาเป็นวิทยากรฝึกอบรมกีฬาบาสเกตบอล ซึ่งสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะกีฬาให้กับบุคลากรด้านกีฬาให้มีความรู้ ความสามารถ โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีอีกด้วย

 

 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า  จังหวัดศรีสะเกษเป็นเมืองกีฬา Spot City มีศักยภาพและคุณสมบัติที่จะเป็นเมืองกีฬา ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ และการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ จึงต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา นักกีฬา การจัดการแข่งขัน สนามแข่งขัน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์กีฬาจะต้องมีความพร้อม มีความเป็นเลิศ เพื่อก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอกสุทัศน์ สีแก้วเขียว  รองอธิบการบดีสถาบันพลศึกษา ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ กล่าวว่า สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ และจูเนียร์ เอ็น บี เอ ( Jr.NBA )  ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาทักษะกีฬาให้กับบุคลากรด้านกีฬา ให้ได้รับความรู้ ได้พัฒนาทักษะกีฬาและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพกีฬาให้ก้าวสู่ระดับสากล ได้ดำเนินการเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านกีฬาให้กับบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ระดับสากล และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเรียนการสอนให่แก่เด็กและเยาวชนต่อไป

กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมในครั้งนี้ คือ ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ที่สนใจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ จำนวน 300 คน  วิทยากรในการฝึกอบรม คือ Miss Natalia Andre เป็นวิทยากรจากจูเนียร์ เอ็น บี เอ ( Jr.NBA )  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านกีฬาบาสเกตบอลโดยตรง

 

 

 

กีฬา