ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ "เปี๋ยฝ้ายแบบโบราณ" ค้นหาดีไซค์เนอร์ผ้าทอรุ่นใหม่ พัฒนาภูมิปัญญาผ้าทอสู่สากล

26 พ.ค. 2562 11:57 น.
อุตรดิตถ์- เปิดอย่างยิ่งใหญ่"แดน 3 วัฒนธรรม แพรพรรณ ผ้าทออุตรดิตถ์" ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้น ด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าทอ 1 ใน 5 นางพญาผ้าของไทย และการประกวดออกแบบชุดจากผ้าทอจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อค้นหา "ดีไซเนอร์รุ่นใหม่" โดยงานดังกล่าวจัดไปจนถึง วันที่ 27 พฤษภาคมนี้

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าฯจ.อุตรดิตถ์ ปั่นฝ้ายหรือ เปี๋ยฝ้าย ด้วยมือจากอุปกรณ์ปั่นฝ้ายจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการทอผ้าแบบโบราณ ที่ปัจจุบันการปั่นฝ้ายด้วยมือมีน้อยมาก เพื่อเปิดงาน “แดน 3 วัฒนธรรม แพรพรรณ ผ้าทออุตรดิตถ์” ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่าย OTOP จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และอลังการ ด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าทอ 1 ใน 5 นางพญาผ้าของไทย และการประกวดออกแบบชุดจากผ้าทอจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อค้นหา “ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ผู้ต่อยอด ผ้าทอไทย สู่ แฟชั่น บนรันเวย์” โดยงานดังกล่าวจัดไปจนถึง วันที่ 27 พฤษภาคมนี้

 

 

 

ทั้งนี้การจัดประกวดนักออกแบบ Fashion Designer ซึ่งต้องใช้ผ้าทอจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการตัดชุดลำลอง ชุดทำงาน ชุดราตรี และประเภทของใช้ของที่ระลึก เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่น ใหม่ เยาวชนนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด พร้อมนำผลงานจัดโชว์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาภูมิปัญญาผ้าทออุตรดิตถ์สู่สากล ได้รับความสนใจจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ส่งผลงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในงานประชาชน นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอผ้าของจังหวัดอุตรดิตถ์ ยังได้รับการขนานนามว่า เป็น 1 ใน 5 นางพญาผ้าซิ่น คือสุดยอดของผ้าซิ่นของประเทศ คือ ผ้าซิ่นน้ำปาด – ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งมีความประณีตในการออกแบบลายและเลือกสีสัน ลักษณะคล้ายซิ่นลาวครั่ง และลวดลายต่างๆ บนผืนผ้าทอของ 9 อำเภอ จ.อุตรดิตถ์ เกิดจากเรื่องราว วิถีชีวิตและธรรมชาติรอบตัว เช่น ลายงูเหลือม ลายผักแว่น ลายนาค ลายสิงห์ ลายก้ามปู เป็นต้น

 

 

ภายในงานยังจัดแสดงนิทรรศการถิ่นกำเนิดผ้าทออุตรดิตถ์ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ เป็นลักษณะนิทรรศการมีชีวิต และสามารถทอผ้าด้วยมือได้ด้วย เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ชื่อเสียงผ้าทอของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งภายในและต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เสริมสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาด OTOP มีการออกร้าน OTOP และผ้าทอ มากถึง 120 บูธ โดยงานดังกล่าวจัดไปจนถึง วันที่ 27 พฤษภาคมนี้ ที่ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์

ของดีชุมชน