ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบน"อุทยานแห่งชาติภูกระดึง"เพื่อการฟื้นฟูผืนป่า

22 พ.ค. 2562 14:50 น.
จ.เลย - กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย..- 30 ก.ย. ของทุกปี ทั้งนี้ ในปีการท่องเที่ยว 2563(1 ต.ค.2562 -31 พ.ค. 2563) นักท่องเที่ยวสามารถสำรองการเข้าไปใช้บริการล่วงหน้าได้

 

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 นายสมบัติ  พิมพ์ประสิทธิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง   กล่าวว่า  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกาศให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี          ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ตั้งแต่วันที่  1 มิ.ย.- 30 ก.ย. ของทุกปี

 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากและอาจจะเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลิกฟื้นและปรับตัวเองตามธรรมชาติ และเพื่อให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ ที่พร้อมจะให้บริการนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวต่อไป นั้น 

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงขอเรียนว่า จะปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ประจำปี  2562  สำหรับการท่องเที่ยว ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา) และน้ำตกตาดฮ้องที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ลย. 3 (นาน้อย)  ยังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ          

ทั้งนี้ ในปีการท่องเที่ยว 2563(1 ต.ค.2562 -31 พ.ค. 2563) นักท่องเที่ยวสามารถสำรองการเข้าไปใช้บริการล่วงหน้า ทั้งบ้านพัก เต็นท์ และพื้นที่กางเต็นท์ ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยว และพักแรม ผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ nps.dnp.go.th โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทรศัพท์หมายเลข 042-810833 และหมายเลข 042-810834

 

ท่องเที่ยว